Haart Viert Vrijheid

In het jaar 2020, mochten we vieren dat we 75 jaar in vrijheid mogen leven. Een vrijheid, die zwaar bevochten en niet vanzelfsprekend is. Iets waar we tot voor kort niet altijd bij stil stonden. Door de  ontwikkelingen dat jaar rond het coronavirus, hebben ook mensen die na de oorlog zijn geboren, in lichte mate kunnen ervaren, hoe het is om in je vrijheid beperkt te worden. Door de verenigingen van onze buurtschap Haart is in het jaar 2020 gezocht naar een mogelijkheid om aandacht te schenken aan de viering van 75 jaar vrijheid. Op het plan om een ‘Vrijheidskrant’ uit te geven werd van verschillende kanten positief gereageerd. De uitgave kreeg de titel ‘Haart Viert Vrijheid’. De ondertitel werd: ‘Vrijheid krijgen, hebben en behouden’. Door jong en oud, door alle generaties, is er bijgedragen aan het tot stand komen van ‘Haart Viert Vrijheid. Door de inbreng van de verenigingen, basisschool ’t Möllenveld, de jeugdclub en die personen die hun ervaringen met ons willen delen, kon in april 2020 een echte jubileumuitgave gepresenteerd worden. Ook na het jubileum jaar lezen we in ‘Haart Viert Vrijheid’ hoe kostbaar onze vrijheid is en dat dit gevierd moet worden! Deze uitgave is verspreid onder de inwoners van de buurschap en de leden van de Haartse verenigingen. Na verspreiding zijn er heel veel positieve reacties op deze uitgave ontvangen. De enkele exemplaren die over waren zijn nog gehaald door/opgestuurd naar geïnteresseerden in binnen en buitenland. “Haart Viert Vrijheid” is bewerkt tot een digitaal document. Per hoofdstuk is dit hieronder te downloaden/te lezen. Tevens zijn reacties en nagekomen ervaringsverhalen toegevoegd. We zijn iedereen die een bijdrage heeft geleverd zeer erkentelijk, dat ze hun ervaringen met ons willen delen. Mede hierdoor hebben we met elkaar een waardevol bewaar document kunnen maken. De verenigingen van de Haart