De Ringkamp

Verenigingsgebouw De Ringkamp

Een uniek staaltje van saamhorigheid!

Na de samensmelting van Oranje-vereniging Haart en Omstreken en feestvereniging Ons Genoegen in 1997 tot Oranjevereniging Ons Genoegen werden plannen beraamd voor het opknappen van het gebouwtje dat stond op het terrein aan de Huiskermatedijk.

Allereerst werd overgegaan tot aankoop van het terrein waarop het gebouwtje stond. Vervolgens kwam Oranjevereniging Ons Genoegen al snel tot de conclusie, dat er in plaats van een opknapbeurt beter covh&ofvognieuw gebouwd kon worden, waarbij dan meteen de afmeting van het gebouw wat groter kon worden. Behalve het toiletgedeelte werd het gehele gebouw gesloopt, het benodigde geld werd bij elkaar gebracht en het gebouw werd bijna helemaal door eigen leden gebouwd.

Dit resulteerde er in dat zaterdag 23 juni 2001 het nieuwe verenigingsgebouw geopend kon worden. Behalve een gebouw waar de Oranjevereniging met de voorjaars- en zomerfeesten de feesttent voor kan bouwen is er een gebouw gerealiseerd met een zaal ruimte, waardoor het ook de overige tijd van het jaar eventueel gebruikt kan worden als vergaderruimte of iets dergelijks.

Wat niet was voorzien is, dat de de realisatie van het verenigings-gebouw aanleiding was voor het opstarten van verschillende activiteiten. Al kort na de opening werd er gestart met sjoelen, een line-dance-groep, kaarten en darten. Wekelijks wordt het gebouw nu gebruikt voor de diverse activiteiten, hetgeen aangeeft dat verenigingsgebouw De Ringkamp voorziet in een behoefte en bijdraagt aan de leefbaarheid en saamhorigheid van de buurtschap.

Door dit onvoorziene gebruik van De Ringkamp is er ruimtegebrek ontstaan en worden er nu plannen uitgewerkt voor het bouwen van een nieuwe berging. In deze plannen wordt ook de realisatie van een nieuwe toiletgroep mee genomen. De bestaande toiletgroep, die nog uit het oude gebouwtje overgebleven is, voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd, zeker niet bij een zo veelvuldige gebruik door de verschillende leeftijdscategorieën.

Naast de door de weekse activiteiten en de jaarlijkse activiteiten van Oranjevereniging Ons Genoegen, wordt De Ringkamp met het prachtige terrein ook gebruikt voor andere verengingsactiviteiten van bijvoorbeeld De Peddelaars.

Voor informatie over het gebruik van verengingsgebouw De Ringkamp en verhuur van tafels, stoelen e.d. kunt u contact opnemen met:

Jochem Wikkerink    tel:06 40738617

e-mail: jochemwikkerink@hotmail.com