Jeugdclub Haart

Als de scholen weer beginnen, beginnen we Donderdag ’s avonds weer met club in Atlantic.

Wat houdt club precies in?

We starten op de donderdag altijd om 20.00 uur, de clubleden worden op leeftijd in een groep geplaatst. We hebben een jongste groep, een middelste groep, en een oudste groep.

Van 20.00 tot 20.45 uur hebben we altijd onderwerp. Twee clubleden kiezen een bepaald onderwerp uit en maken daar vragen over zodat we die avond er mooi over kunnen discuseren.

Van 20.45 tot 21.00 is er pauze. Dan mogen de leden lekker koffie, thee, of ranja drinken en lekker even iets voor zichzelf doen.

Van 21.00 tot 21.30 uur doen we een spel. De leden die onderwerp hebben mogen dan ook een spel verzinnen.

Om 21.25 uur wordt er opgeruimd en om 21.30 mag iedereen weer naar huis.

De donderdag in de herfstvakantie dan is er altijd ontspanningsdag. Ontspanningsdag begint altijd om een uur of 2, we gaan dan eerst altijd het koningspaar ophalen. Teruggekomen bij atlantic wordt er meteen begonnen om een nieuw koningspaar te krijgen door middel van koningsschieten. Als de vogel eraf is gaan we verder met allerlei spelletjes. Een uur of 6 dan gaan we eten en s’avonds doen we altijd een daverend spel. Na het spel is er tot ongeveer 22.00 uur disco.

Rond 5 december komt sinterklaas ook altijd nog even langs om de leden gedag te zeggen.

Rond de kerst hebben we altijd een kerstavond. Dan wordt er vaak ook een spel georganiseerd.

Ongeveer rond half april hebben we altijd jaarfeest. Hier mogen de ouders bij aanwezig zijn om hun kinderen te bewonderen die iets heel leuks opvoeren met hun groep.

Als grote afsluiter gaan we in het begin van de zomervakantie altijd op clubkamp. Van vrijdag t/m maandag alleen maar gezelligheid en vermaak voor de leden en leiding.

Leiding : Linda Wensink       0613689670

Jeroen Lammers  0652385949

Sanne Jentink        0696162540

Sabrina Luiten       0653973273

Silke Jentink           0627433296

Roy Schutte             0613091303