Haart voor Mekaar

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de leefbaarheid en saamhorigheid van de buurtschap Haart en omstreken door actief te anticiperen op veranderingen in de samenleving.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door zich in te zetten voor werkgelegenheid, zorg, welzijn, onderwijs, participatie van de samenleving, alsmede het bevorderen van huisvesting voor jong tot oud, en hiervoor de verschillende partijen met elkaar in contact te brengen.