Oranjevereniging Ons Genoegen

Oranjevereniging Ons Genoegen organiseert jaarlijks diverse activiteiten onder andere:

Kinderdag, Koningsdag,  Activiteiten met Hemelvaartsdag en natuurlijk het jaarlijkse 3 daagse zomerfeest in augustus.

Lidmaatschap is in combinatie met de Ringkamp.
Kinderen tot 16 betalen geen contributie.
Vanaf 16 jaar bedraagt de contributie voor het lidmaatschap € 10,– per jaar.
Voor het lidmaatschap heeft u gratis toegang tot alle reguliere activiteiten die worden georganiseerd  door de Oranjevereniging en de Ringkamp

Kijk ook op onze facebook pag.

Secretariaat  Oranjevereniging Ons Genoegen:
Mevrouw J. Ruessink, Haartseweg 15, 7121 LA   Aalten  tel.nr.: (0543) 477888
E-mail: j.ruessink@kpnmail.ml

Lidmaatschap:
Mevrouw H. Wensink, Bevrijding 75, 7121 WR Aalten tel.nr.: (0543) 472593
E-mail:     deRingkamp1@outlook.com

 

 

 

DE HELE HAART BAKT!