Geef uw mening over Haarts Belang

Haarts Belang (HB) bestaat al ruim 100 jaar! Het lijkt ons goed om af en toe de leden te vragen of we nog op de goede weg zijn. Daarom deze kleine enquête.
Graag willen wij weten of u HB kent en wat u van haar verwacht,
Het invullen van de enquête kost maximaal 5 minuten en is anoniem. Uw mening is van groot belang!
De uitkomsten kunnen leiden tot aanpassingen van onze werkwijze en doelstellingen.

Wanneer u de enquête invuld voor 15 oktober kunnen we uw mening meenemen bij de uitkomsten.
De uitkomst zal met u gedeeld worden tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.
Vul de enquêtein via onderstaande link
https://forms.office.com/r/CJTnnCcf5Z