Twee huurwoningen op ’t Haartse Bos

Het Haarts belang is samen met een aantal andere organisaties bezig met het realiseren van twee huurwoningen op ‘t Haartse Bos.

De twee huur woningen zijn klein en alleen te huren door jongeren “van de Haart”. In de meeste buurtschappen worden van dergelijke huisjes gerealiseerd

Deze huisjes noemen ze de “Uuthuuskes”.
Meer informatie in de leaflet

Het is de bedoeling dat de Uuthuuskes begin 2021 klaar zijn. Omdat ze nog gebouwd moeten worden, kunnen er nog wensen en ideeën ingebracht worden.

Daarom is er een speciale informatieavond voor jongeren op maandag 31 augustus. Voor meer informatie verwijzen wij naar bijgevoegde folder.

Infoavond Jongeren op 31 augustus in Kulturhus Lintelo

Vanaf 19:30 uur inloop met koffie en thee. Start programma 20:00 uur

Op 31 augustus willen we van jongeren horen welke aanvullende ideeën of andere wensen zij hebben, die -zo mogelijk- ingepast kunnen worden. Ook worden sfeerkwaliteitsbeelden getoond van flexwoningen als voorbeeld voor het te bouwen Uuthuuske. En uiteraard kunnen alle mogelijke vragen gesteld worden!

Aanmelding vooraf is i.v.m. corona verplicht. Maximaal 75 personen kunnen live aanwezig zijn. Hierbij geldt de regel: ‘’wie het eerst komt, het eerst maalt!’’. Zijn er meer aanmeldingen dan ontvangen de personen die niet live aanwezig kunnen zijn een link om via video de bijeenkomst te volgen. Bij de aanmelding vragen we om naam deelnemer of deelneemster, naam kleine kern, leeftijd en e-mailadres. Aanmelden voor de infoavond kan via deze link!