Nieuwsbrief Haarts Belang

Omdat enkele onderwerpen een lange doorlooptijd hebben, is het bestuur van het Haarts Belang van mening dat een ledenvergadering op korte termijn weinig nieuws geeft. Daarom willen wij u via deze nieuwsbrief informeren. Mochten er zich in het loop van het jaar ontwikkelingen voordoen dan kunnen wij altijd nog overgaan tot het beleggen van een ledenvergadering.
Lees hier de Nieusbrief Maart 2020