Vrijwilligers bedankt!!!!!!!!

De Haart kan weer terug kijken op een fantastisch jaar met onder andere het openluchtspel en alle activiteiten van Ons Genoegen en De Ringkamp.

Daarom worden alle vrijwilligers uitgenodigd voor een feestavond op zaterdag 23 november a.s.,

vanaf 20.00 uur in De Ringkamp. Ook de partners zijn hiervoor uitgenodigd.

Omdat de organisatie alles willen afstemmen op het aantal mensen dat deze avond komt, worden de vrijwilligers via de uitnodiging gevraagd om voor 9 november te laten weten of ze wel of niet komen  en of ze alleen of met z’n tweeën komt.

Dit kunnen ze laten weten via het mailadres dat op de uitnodiging staat vermeld.