Interessante fietstocht door prachtige buurtschap

Anouk Richters geeft uitleg over de verschillende landschapselementen

Anouk Richters geeft uitleg over de verschillende landschapselementen

Zoals al een aantal jaren gebruikelijk is wordt het “SAAP-jaar” afgesloten met een fietstocht door een buurtsc hap. Deze keer was Haarts Belang aan zet om deze tocht te organiseren.

Achtentwintig fietsers had zich donderdag 29 juni op verzoek van Haarts Belang verzameld bij verenigingsgebouw De Ringkamp. Vandaar uit vertrok het gezelschap, dat bestond uit een aantal raadsleden, afgevaardigden van de verschillende deelnemende verenigingen in de stichting SAAP en belangstellenden, iets na zeven uur voor een fietstocht door de buurtschap Haart.
Onderweg werd op een aantal verschillende plaatsen gestopt. Anouk Richters vertelde bij de verschillende gerealiseerde projecten, over de samenstelling, bijzonderheden  en de waarde voor flora en fauna van deze verschillende elementen. Vanwege haar werkzaamheden bij het PAN (Particulier Agrarisch Natuurbeheer) was Anouk bij veel van deze elementen betrokken bij het uitwerken en realiseren hiervan.

Bij boerderij “het Leemkamp” aan de Drenthelweg was er een koffie pauze. Deze boerderij is de plaats waar Anouk samen met haar partner Berk Kämink woont, boert en een buro voor tuin-en landschapsinrichting heeft. Onder het genot van een kop koffie vertelde Bert over de boerderij, de omgeving, de bodemsamenstelling en hun boerderij.

Bert Kämink vertelt bij "het Leemkamp"over "het Leemkamp

Bert Kämink vertelt bij “het Leemkamp”over “het Leemkamp

Vervolgens werd de tocht voortgezet en werd er nog een aantal keren gestopt om naast de uitleg over de landschapselementen door Anouk te luisteren naar Geert Kämink die uitleg gaf over de akkerranden en over de wildspiegels die door de WBE (Wildbeheereenheid) zijn geplaatst. Tevens werd een bezoek gebracht aan de melkveehouderij van de familie Langeler aan de Bosweg. Hier zijn onlangs borden geplaatst met informatie over de veehouderij, een project dat door LTO is uitgevoerd met onder andere een bijdrage uit Landschapsontwikkelingsplan van de gemeente Aalten. Ook werd een kijkje genomen in de stal, waar onlangs twee melkrobots in werking zijn genomen.

Omstreeks half tien was het gezelschap terug bij De Ringkamp. Hier werd de fietstocht officieel afgesloten en kregen de deelnemers een plattegrond van de route met daarop de verschillende plaatsen waar een stop was gemaakt.

De voorzitter van het SAAP (Stichting Samenwerkend Actief Aaltens Platteland) overhandigde het “Jaarverslag 2016 van het Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikelingsplan Aalten” aan wethouder Ted Kok. In het jaarverslag worden de projecten vermeld welke een bijdrage hebben ontvangen van uit het Landschapsontwikkelingsplan. Steeds meer partijen weten het SAAP, dat de formele taak heeft om het Landschapsontwikkelingsplan uit te voeren, te vinden. Hierdoor ontstaat ook een grotere variatie van projecten. Per project wordt een verantwoording van de uitvoering gedaan in het jaarverslag.  Ted Kok bedankte voor het jaarverslag en voor de organisatie van deze informatieve fietstocht.