Een boek met veertig jaar “Veldverhalen”

Van links naar rechts; Jan Toebes, Henk-Jan Essink, Geert Kämink, Wim Tolkamp,  Gerard te Hennepe, Appie Boomkamp en Johan Beijers, tijdens de uitreiking van  het boek "Veldverhalen" Foto: Ronald Kobessen

Van links naar rechts; Jan Toebes, Henk-Jan Essink, Geert Kämink, Wim Tolkamp,
Gerard te Hennepe, Appie Boomkamp en Johan Beijers, tijdens de uitreiking van
het boek “Veldverhalen” –  Foto: Ronald Kobessen.

Meer dan veertig jaar maakte Geert Kämink aantekeningen en verslagen over zijn rondzwerven in de natuur. Hij zag dingen om zich heen verdwijnen maar ook mooie nieuwe dingen ontstaan. Het idee, dat veel mooie verhalen en anekdotes, verdwijnen, wanneer ook de vertellers ervan verdwijnen, omdat deze niet zijn opgeschreven, bracht Geert op het idee om zijn verhalen en verslagen te bundelen in een boek. Dit resulteerde in het boek “Velverhalen”.

Donderdag 2 maart was dan het moment, dat het eerste exemplaar van “Veldverhalen” kon worden uitgereikt. Thuis aan de Drenthelweg had Geert Kämink een aantal mensen uitgenodigd, waaronder de veldmensen van het eerste uur en die mensen, waar hij momenteel zijn belevenissen in de natuur mee deelt. Na ontvangst met koffie met taart, ter gelegenheid van de presentatie van het eerste, eigen boek, heette Geert de aanwezigen welkom. Hij gaf een korte samenvatting over hoe en waarom hij “Veldverhalen” heeft geschreven. Daarbij toonde hij zijn boekjes met aantekeningen en verslagen van de afgelopen veertig jaar, die de basis vormen van dit boek.
Geert herinnert zich nog de mooie verhalen en anekdotes, die hij hoorde van onder andere zijn vader en vader Boomkamp. Maar omdat deze gebeurtenissen niet zijn opgeschreven, worden ze vergeten. Nu hij zelf volwassen kinderen heeft bedacht Geert zich dat het voor zijn kinderen, maar ook voor anderen, nu of misschien later, interessant kan zijn wanneer hij zijn belevenissen en verhalen bundelt in een boek.
Met zijn uitgewerkte verhalen en de foto’s, die hij zelf maakte in de zelfde periode, benaderde hij Gerard te Hennepe met de vraag of hij hiermee een boek wilde samenstellen.
Bij de uitreiking van het eerste boek aan Geert Kämink, noemde Gerard te Hennepe, dat het een hele mooie opdracht was om dit boek te maken. “Ik betrapte mijzelf er regelmatig op dat ik hele verhalen aan het lezen was, terwijl ik er mee aan het werk was. Het zijn mooie verhalen en herinneringen van Geert, die samen met de passende foto’s een mooi geheel vormen.”
Het boek “Veldverhalen” bevat tweeënvijftig korte verhalen; een stukje biografie, een stuk liefde voor onze Achterhoekse cultuur en dialect, een stuk verwerking van geschiedenis van het boerenbestaan en de veranderingen die de natuur en het landschap hebben door staan. Genieten van de eenvoudige dingen, maar ook het jagen, vissen, eieren zoeken vormen de leidraad die door dit boek loopt. Dit alles gebundeld in dit boek “Veldverhalen” zodat dit bewaard blijft voor de kinderen, de veldmensen waarvan Geert veel heeft geleerd en met wie hij veel heeft mee gemaakt en anderen die hier interesse in hebben.
Nadat Geert het eerste boek zelf in ontvangst had genomen, reikte hij de genodigden een exemplaar van zijn boek “Veldverhalen” aan. Ook de bijna negentig-jarige Johan Beijers, met wie Geert zijn eerste veldbelevenissen mee maakte en van wie hij veel heeft geleerd, was net als de andere genodigden, blij verrast door het boek dat ze mochten ontvangen. Onder het genot van  een hapje en een drankje, werd het ontstaan van het boek besproken en werden herinneringen opgehaald.
Veldverhalen is te koop bij Messink & Prinsen in Aalten en Kramer in Winterswijk. Ook is het boek bij Geert Kämink zelf te koop.