Anne Langeler en wethouder Nijland planten eerste boom van “Dorpen in het groen”.

Anne Langeler en wethouder Gerard Nijland planten samen een beuk op het erf van de familie Langeler aan de Bosweg op de Haart.

Anne Langeler en wethouder Gerard Nijland planten samen een beuk op het erf van de familie Langeler aan de Bosweg op de Haart.

Zaterdagmorgen was het een drukte van belang op het erf van de familie Langeler aan de Bosweg op de Haart. Vanaf negen uur arriveerden daar de auto’s en tractoren met aanhangers om het plantgoed op te halen dat was georganiseerd via het project “Dorpen in het groen”.

Na ontvangst met koffie en cake, werd iedereen welkom geheten op het erf van de familie Langeler, door Gerard te Hennepe. Hij was hiervoor gevraagd door de projectleider Erik van Eek van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, omdat te Hennepe deze morgen met drie petten op deze uitdeeldag /plantdag aanwezig was, namelijk als bestuurder van het SAAP, als bestuurder van belangenvereniging en als deelnemer aan het project.

Stichting SAAP – Stichting Samenwerkend Actief Aaltens Platteland, heeft de formele taak om het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) van de gemeente Aalten uit te voeren. Zij geeft hieraan invulling door jaarlijks een uitvoeringsprogramma op te stellen met de verschillende ingediende projecten. Na goedkeurig stelt de gemeente Aalten het budget beschikbaar voor de uitvoering van deze projecten.
Door het toekennen van een bijdrage uit het Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan is “Dorpen in het groen” mede mogelijk gemaakt.

De belangenverenigingen van de buurschappen Haart, Dale, Barlo, het Klooster en Bredevoort hebben, op uitnodiging van SLG, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, de inwoners van dit gebied gewezen op de mogelijkheid mee te doen aan het project “Dorpen in het groen” en dit zo samen tot een succes gemaakt.

De deelnemers aan het project, de inwoners van het buitengebied van de gemeente Aalten dat valt binnen de grenzen van het nationaal Landschap in de gemeente Aalten, dragen er door het aanplanten van inheemse struiken, zoals sleedoorn, liguster, hazelaar en Gelderse roos, maar ook knotbomen, laanbomen en hoogstamfruitbomen, met z’n allen bij aan een mooier buitengebied.

Er werd kort terug gekeken op het verloop van het project “Dorpen in het groen” dat eigenlijk “Dorpen in het groen 2.0” zou mogem heten, aangezien in voorgaande jaren ook een project “Dorpen in het groen” in de buurtschap Lintelo met succes is uitgevoerd.

SLG, nodigde via de belangenverenigingen van de vijf gebieden, geïnteresseerden uit voor de informatieavond die werd georganiseerd op 11 oktober in ’t Romienendal. Deze avond gaf Ruud Borkers van Stichting Landschapsbeheer Gelderland uitleg over hoe we het streekeigen landschap in dit deel van de Achterhoek kunnen versterken. De aanwezigen waren enthousiast en schreven zich in voor de verschillende inloopdagen die hierna georganiseerd werden.

Tijdens deze verschillende inloopdagen werden de eigen plannen en wensen voor beplanting besproken met Ruud Borkers, waarna een definitief plan voor inrichting werd gemaakt. De bijna dertig  deelnemers, kregen elk hun eigen inrichtingsplan met de bijbehorende adviezen en instructies. Dat alles met elkaar resulteerde er in dat deze zaterdag 25 februari, de uitdeeldag kon worden georganiseerd.

Vervolgens kreeg wethouder Gerard Nijland van de gemeente Aalten het woord. Nijland was deze morgen aanwezig aangezien Ted Kok verhinderd was. Nijland gaf aan dat hij uit ervaring kon spreken over het succes van projecten als “Dorpen in het groen” omdat hij zelf twintig jaar geleden ook heeft mee gedaan aan een soortgelijk project en toen verschillende bomen heeft aangeplant. Onder andere een aantal walnotenbomen, welke nu jaarlijks zorgen voor een overdaad aan walnoten.
Het bewijs hiervan had de wethouder meegebracht, een grote zak vol walnoten, voor de liefhebbers.

Wethouder Nijland gaf aan dat naast het kleine deel van de kosten dat de deelnemers zelf moeten bijdragen het grootste deel van het project wordt betaald met provinciaal geld met een cofinanciering van de gemeente Aalten.

Ruud Borkers van SLG gaf nog kort instructie over hoe het beste geplant kan worden en waar aan gedacht moest worden en nodigde daarna wethouder Nijland en de jongste dochter van de familie Langeler, Anne uit om de eerste boom van het project “Dorpen in het groen” te planten. Zij planten samen een beuk op het erf van de familie Langeler. Naast dat het erft van de familie Langeler was gekozen als locatie voor deze uitdeeldag, is Han Langeler als bestuurslid van Haarts Belang betrokken geweest bij het project “Dorpen in het groen” als coördinator voor de buurtschap Haart.

Nadat de beuk was geplant, kon iedereen zijn plantgoed opladen om het vervolgens later op de dag, op het eigen erf te planten, waardoor het streekeigen landschap van de gemeente Aalten weer een positieve impuls krijgt.