Glasvezel in het buitengebied

24 oktober werd door CIF de aftrap gegeven voor aanleg van glasvezel in het buitengebied van de gemeenten Aalten en Oost Gelre door middel van de (goed bezochte ) informatieavond
bij ‘t Schepersveld.
CIF geeft aan de daadwerkelijke uitvraag, het moment dat iedereen zich kan aanmelden voor een aansluiting en een abonnement  bij een van de providers, door te schuiven naar 2017.
Hierdoor ontstaat voor CIF meer tijd om het hele traject van vraagbundeling goed uit te werken, en onder andere een goed beeld te krijgen van de adressen welke aangesloten moeten worden.
Aangezien de informatieavond bij ‘t Schepersveld goed bezocht is en er in de tussenliggende tijd geen nieuwe informatie is gekomen, wil  Haarts Belang en Werkgroep Breedband Buiten gebied de geplande extra informatieavond van 14 november a.s. in De Ringkamp ook door schuiven naar 2017.
Wanneer de daadwerkelijke uitvraag begint zal er de nodige extra informatie zijn en zullen er ook de bijbehorende vragen naar voren komen.
Het organiseren van een extra informatieavond zal tegen die tijd meer nut hebben dan wanneer we dat nu doen. U ontvangt hiervoor t.z.t een uitnodiging
Kijk ondertussen voor de laatste informatie en heel veel vragen en antwoorden over glasvezel op http://wbba.nl/
Wanneer CIF de voorbereidingen heeft afgerond voor de uitvraag in Aalten  en OostGelre zal er ook concrete informatie beschikbaar zijn op www.glasvezelbuitenaf.nl/
Tips;
• Voorlopig is het raadzaam even je huidige abonnementen niet voor langere tijd te verlengen omdat het verstandig is de tijd te nemen om te zien wat het aanbod met glasvezel is;
• Voorlopig nog geen abonnementen opzeggen omdat het veiliger is een overlap te hebben tot de glasvezelaansluiting is gerealiseerd;
Digitale ontsluiting door aanleg van glasvezel
is een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in het buitengebied