Dorpen in het Groen Aalten

De dorpsbelangenorganisaties van Barlo, Dale, ‘t Klooster, Haart en Bredevoort en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) gaan – op verzoek van de gemeente Aalten en Stichting SAAP – boeren, burgers en buitenlui informeren over de mogelijkheden om inheemse bomen en struiken aan te planten op hun erf. Ook buiten het erf kunnen landschapselementen als singels, houtwallen en poelen worden aangelegd. Dit draagt niet alleen bij aan het versterken van het streekeigen landschap, maar ook flora en fauna profiteren hiervan volop.

perenboom-plantenWerkwijze
Voor het project “Dorpen in het Groen” worden de inwoners van het buitengebied van Barlo, Dale, ‘t Klooster, Haart en Bredevoort in de gelegenheid gesteld om met subsidie inheemse bomen en struiken te planten op eigen terrein. Tijdens een speciale informatieavond op 22 november vertelt Stichting Landschapsbeheer Gelderland meer over streekeigen beplanting en de meerwaarde van een landschappelijk verantwoord ingericht erf.

Na de informatieavond wordt er een inloopactiviteit georganiseerd, waarop grondeigenaren hun individuele beplantingswensen kunnen voorleggen aan de adviseur van SLG om samen te komen tot een uitgewerkt beplantingsplan voor hun grond.

Op basis van alle individuele beplantingsplannen wordt een gezamenlijke bestelling gedaan. Nog voor de winter om is ontvangen de deelnemers op een feestelijke plantdag hun bomen en struiken. Deze combinatie van gezamenlijke inkoop en de subsidiemogelijkheden maakt dat de eigen bijdrage beperkt kan blijven.

Na de plantdag zal het buitengebied van de vier dorpen en het stadje landschappelijk zichtbaar versterkt en verfraaid zijn.

De eerste activiteit van Dorpen in het Groen is de informatieavond op 22 november 2016 om 20.00 uur, in ‘t Romienendal, Aladnaweg 3 in Aalten. Tijdens deze informatieavond wordt het project nader toegelicht en kunnen verdere afspraken gemaakt worden.