Wooncafe is de eerste stap

Vrijdag 23 september organiseerde de Stichting Haart voor Mekaar
met JC Altantic het eerste Wooncafé in Atlantic.
Deze avond stelde de stichting zich voor en presenteerde de
“bouwgroep” plannen voor de realisatie van
koopwoningen en ook voor huurappartementen.
Om de plannen verder in te vullen is het belangrijk dat geïnteresseerden
zich melden en hun wensen kenbaar maken.
Naar aanleiding van dit eerste wooncafé is er een nieuwsbrief uitgegeven.
Deze  nieuwsbrief_shvn-001 kunt u downloaden