Subsidie voor landschap en natuur

Met ingang van april 2013 heeft de provincie Gelderland een nieuwe regeling voor landschap vastgesteld.
Deze regeling is de opvolger van de GPL (Gemeentelijke Plannen Landschapsonderhoud) en geeft subsidie op het gebied van landschap, natuur en plattelandsontwikkeling. Gemeentes moeten een 4-jarenplan bij de provincie Gelderland indienen, waarin onderstaande zaken gebundeld aangevraagd kunnen worden.

Vanuit deze regeling kan er subsidie verkregen worden op de hieronder genoemde activiteiten. Hierbij moet bij de verschillende onderdelen voldaan worden aan de voorwaarden van de provincie en vraagt de gemeente een eigen bijdrage van 20%.
Haarts Belang vindt het belangrijk, dat iedereen van deze mogelijkheden op de hoogte is en heeft daarom een flyer met informatie hierover huis aan huis verspreid.

flyer HaartsBelang juli 2014