Schoolfeest 2014

Elk jaar sluiten we het schooljaar af met een feest en ook dit jaar willen we dat graag doen.
Daarom willen we jullie uitnodigen voor het schoolfeest 2014.
We vieren het bij school op vrijdag 11 juli 2014 vanaf 11.00 uur.
Vanaf 13.00 uur zijn ook alle ouders/verzorgenden en andere belangstellenden van harte uitgenodigd.
Dit jaar hebben we een thema gekozen: “Oud Hollands”
Als je het leuk vindt mag je ook verkleed komen.

otensien2