“Basiscursus reanimatie inclusief AED training” op 10 en 18 februari in de Ringkamp

Naar aanleiding van de informatieavond die Haarts Belang 18 november jl. heeft georganiseerd
over Hartveilig wonen en de aanmeldingen die er toen zijn binnen gekomen voor het volgen van
de “Basiscursus reanimatie inclusief AED training” wordt er nu een cursus georganiseerd.

De basiscursus bestaat uit 2 avonden, deze zijn gepland op 10 en 18 februari in De Ringkamp. De cursus wordt gegeven door Stichting Reanimatie Achterhoek,  zij verzorgen een NRR gecertificeerde opleiding. Omdat de gemeente Aalten hiervoor geld beschikbaar heeft worden hiervoor aan de deelnemers geen cursuskosten berekend. Aanvang van de avond is om 19.30 uur.

Per avond kunnen maximaal 10 personen aan de cursus deelnemen. Diegene die zich in november hiervoor hebben opgegeven hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. Wanneer er nog meer belangstelling is kunnen er deze avonden nog een paar plaatsen worden ingevuld. Mocht er meer belangstelling zijn, dan kan er nog een extra cursus gepland worden.

Binnenkort wordt er ook nog een herhalingscursus georganiseerd, wanneer de datum hiervoor bekend is zullen diegene die zich in november hebben aangemeld een uitnodiging ontvangen.
Voor deze herhalingscursus zijn ook nog enkele plaatsen vrij. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor ook nog aanmelden bij Haarts Belang.
Meer informatie over de cursussen vind je op; http://www.stichtingreanimatieachterhoek.nl/cursus.html
Aanmelden voor de basiscursus of de herhalingscursus kan via tel.: 06 29 24 37 02 of via mail; gerard.te.hennepe@planet.nl