Ledenvergadering en Nieuwjaarsvisite 1 Februari a.s.

Dit jaar willen we, net als vorig jaar, een gecombineerde Nieuwjaarsvisite en ledenvergadering houden en wel op zaterdag 1 februari. We beginnen om 20.00 uur met de ledenvergadering, gevolgd door de Nieuwjaarsvisite.
De agenda van de ledenvergadering staat op de flyer.
Hier staan tevens de vaste activiteiten op.