14 november inloopbijeenkomst over de verbetering van de Haartseweg

De gemeente Aalten nodigt u uit voor een inloopavond over verbeteringen aan de Haartseweg vanaf sportpark het Villekamp tot aan de Lieversdijk. U kunt bij ons binnenlopen op 14 november 2013 tussen 18.00 en 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Markt 7 te Aalten. Wij heten u van harte welkom.

Maatregel Haartseweg
In 2011 is in het buitengebied van Aalten, Bredevoort en Dinxperlo een 60 km-zone ingesteld waar dit nog niet van kracht was. De Haartseweg valt binnen deze zone en dient ingericht te worden naar de daarvoor geldende richtlijnen. De gemeente is daarom voornemens om op de Haartseweg rode fietsstroken aan te brengen met een rode slijtlaag. Dit zorgt voor een verbetering van de verkeersveiligheid voor fietsers en zorgt tevens voor een optische versmalling van de rijbaan waardoor weggebruikers hun snelheid minderen.

Om aan de inrichtingsrichtlijnen te voldoen, is het wenselijk om snelheidsremmende maatregelen te nemen op de Haartseweg. Over het gehele traject worden drie asverspringingen aangelegd en wordt op elke kruising een optische plateaudrempel aangebracht. Dit zorgt voor een attentieverhogend effect onder weggebruikers. De asverspringingen worden voorzien van LED-verlichting en reflectie om de zichtbaarheid te garanderen gedurende de dag- en nachtperiode.

De uitvoering van de werkzaamheden staat voor volgend voorjaar gepland.

Inloopbijeenkomst
De bijeenkomst heeft geen programma of centrale presentatie: u kunt gewoon binnenlopen tussen de aangegeven tijden. Vooraf aanmelden is niet nodig. Medewerkers van de gemeente Aalten zijn aanwezig om het ontwerp toe te lichten. Mocht het bovenstaande en de tekeningen niet voldoende duidelijk zijn, dan kunt u tijdens deze inloopavond toelichting krijgen over het voorgestelde ontwerp. Uiteraard horen wij graag wat u van de maatregelen vindt. U kunt uw mening tijdens de inloopbijeenkomst aan een van de medewerkers kenbaar maken. Indien noodzakelijk wordt het ontwerp hierop aangepast.

Tekeningen behorend bij de geplande werkzaamheden vindt u op;
http://www.aalten.nl/internet/nieuwsberichten_14/item/inloopbijeenkomst-over-de-verbetering-van-de-haartseweg_40246.html