Hartveilig wonen dankzij voldoende vrijwilligers

Maandag 18 november komt een medewerker van Hartveilig Wonen naar verenigingsgebouw
“De Ringkamp” aan de Huiskermatedijk en geeft dan informatie over hoe Hartveilig wonen werkt in combinatie met het gebruik van de AED.
Ook zal Mariska Nijmeijer, die vanuit de gemeente Aalten het project Hartveilig wonen coördineert, aanwezig zijn, zij informeert over het verloop van het project en de mogelijkheden die er zijn voor het geven van de reanimatie en aed-opleiding. Deze avond begint om 20.00 uur.
Haartveilig
In 2011 wonnen de gezamenlijke buurtschappen, de eerste prijs van het Rabobank Coöperatiefonds, ter waarde van € 12.500 euro, voor de aanschaf van AED’s.  Kort daarna werden in de verschillende buurtschappen deze AED’s ook geïnstalleerd.
Tijdens het gezamenlijk overleg  van de belangenverenigingen met het college van burgemeester en wethouders op 4 april j.l. kwam onder andere naar voren, dat het aantal daadwerkelijk aangemelde vrijwilligers bij Hartveilig wonen op een aantal buurtschappen vrij laag was.
Op de buurtschap Haart bijvoorbeeld, waar 4 AED’s zijn geïnstalleerd zou niet één vrijwilliger bij Hartveilig wonen zijn aangemeld. Vandaar dat Haarts Belang het initiatief heeft genomen om de aangemelde vrijwilligers in kaart te krijgen en een informatieavond te organiseren samen met Hartveilig wonen om zo meer vrijwilligers bereid te vinden zich aan te melden bij Hartveilig wonen en daardoor een optimale bezetting te krijgen voor het gebruik van de AED’s
Iedereen die overweegt zich aan te melden bij Hartveilig wonen is deze avond welkom, omdat ook in andere delen van de gemeente nog vrijwilligers nodig zijn.
Jaarlijks worden 15.000 mensen in Nederland getroffen door een acute circulatie-stilstand, in de volksmond ook wel hart-stilstand genoemd. Dit komt altijd onverwacht en kan overal gebeuren: thuis, op het werk of tijdens het sporten. Bij een stilstand in de bloedsomloop is snel handelen van levensbelang. Bij Hartveilig wonen zetten vrijwilligers zich in om het leven van mensen te redden. Het is georganiseerde burenhulp, waarmee het aantal sterfgevallen door een acute circulatiestilstand kan verminderen. Hartveilig wonen is vrijwillige hulp aanvullend op ambulancezorg.

Ik weet niet of ik daadwerkelijk zal kunnen/durven helpen, wanneer er een oproep komt, dan kan ik me toch beter niet aanmelden? Is er nazorg wanneer je iemand gereanimeerd hebt en deze overleeft, of misschien niet, het zal toch een behoorlijke impact op je zelf hebben? Moet je altijd mond op mond beademen, of zijn hiervoor ook pompjes beschikbaar? Hoe kan ik me als vrijwilliger aanmelden bij Hartveilig wonen?
Vragen en onwetendheid over Hartveilig wonen en reanimatie heeft veel potentiële vrijwilligers er nog van weerhouden zich aan te melden.
Haarts Belang hoopt, dat maandag 18 november de informatieavond massaal wordt bezocht, en alle vragen beantwoord zullen worden, want zeker voor dit thema geldt de kreet die op de Haart vaak wordt gebruikt;
“We doen het met elkaar, voor elkaar”.

Kijk voor meer informatie op www.hartveiligwonen.nl/
of www.hartveiligwonen.nl/Informatie/InBeeld