23 maart 2018
Door De Kaarters

Uitslagen kaarten 22 Maart 2018

kaarten4Uitslagen kaarten 22-3-2018

De kaartavond werd druk bezocht met 64 deelnemers , dit keer waren er extra prijzen beschikbaar gesteld door Steakhouse Vivaldi deze zijn gewonnen door Wouter Ebbers en Anniek Smees  en door Jan en Gerda Assink

Ook een extra prijs beschikbaar gesteld door Wassink te Winkel  hypotheken en financieel advies deze zijn gewonnen door Erwin en Appie Boomkamp

16 maart 2018
Door Redactie

Tijdelijke subsidieregeling om het verwijderen van asbestdaken en de sloop van overtollige bebouwing in het landelijk gebied te stimuleren

De gemeente Aalten heeft een tijdelijke subsidieregeling om het verwijderen van asbestdaken en de sloop van overtollige bebouwing in het landelijk gebied te stimuleren. Voor de uitvoering van deze regeling is maximaal € 100.000,- beschikbaar. Dit is tevens het subsidieplafond.
Openstelling
Vanaf 14 maart tot en met 31 juli 2018 kunnen eigenaren een aanvraag indienen voor een subsidiebijdrage voor het verwijderen van asbestdaken en /of sloop van bebouwing. De aanvragen worden behandeld op volgorde van de ontvangstdatum.
Wanneer het vastgestelde subsidieplafond vóór 31 juli 2018 is bereikt, worden daarop volgende aanvragen afgewezen. Deze aanvragen worden, op volgorde van ontvangst, bewaard in afwachting van nadere besluitvorming over beschikbaar stelling van budget door de gemeenteraad.
De regeling ligt ter inzage in het gemeentekantoor aan de Hofstraat 8 te Aalten en kan worden ingezien op de gemeentelijke website www.aalten.nl/stimuleringsregeling. Hier vindt u ook het aanvraagformulier.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum (0543) 49 33 33.

27 februari 2018
Door Redactie

Eva Joost voorleeskampioen

Eva Joost, voorleeskampioen

Eva Joost, voorleeskampioen

Tijdens de kwartfinale van de Nationale Voorleeswestrijd, zaterdag
24 februari, in de Bibliotheek in Aalten werd Eva Joost de voorleeskampioen.
Eva zit in groep 8 van CBS ‘t Möllenveld en las voor uit het boek ‘Buiten is het oorlog’. Eva gaat nu door naar de halve finale op 10 maart in Zutphen.

23 februari 2018
Door Redactie

10 en 11 maart Huiskamertoneel……………… “Tijdrimpels uit het verleden”

Haart – Een aantal jaren geleden is er voor gekozen om het voorjaarstoneel, dat voorheen altijd werd opgevoerd in de feesttent, welke dan voor het verenigingsgebouw “De Ringkamp”werd opgebouwd om te dopen naar “Huiskamertoneel”. In de grote zaal van “De Ringkamp” wordt dan het podium opgebouwd, honderd stoelen klaar gezet en wordt er op de zaterdagavond en een zondagmiddag een toneelstuk opgevoerd. De bezoekers zitten op korte afstand van het podium, waardoor ook de mimiek op de gezichten van de spelers extra goed te zien is. Een warm, knus gebeuren vandaar de benaming “huiskamertoneel.
Toneelvereniging “De Haort” is in november 2015 ontstaan door het samengaan van de toneelverenigingen Plato en Ons Genoegen. Na zes keer gezamenlijk met succes een openluchtspel opgevoerd te hebben en een aantal jaren ook al gezamenlijk stukken ingestudeerd en opgevoerd te hebben, achten de toneelverenigingen de tijd rijp om samen verder te gaan. In de eerste jaren bracht deze nieuwe vereniging  het toneelstuk “De zwarte hengst” en de blijspelen “Baokman en Baokman”  en “Koestukken 7″voor het voetlicht.
Voor het huiskamer toneel dat zaterdag 10 en zondag 11 maart wordt opgevoerd is gekozen voor het toneelstuk “Tijdrimpels uit het verleden”, geschreven door Rien Buunk en geregisseerd door Jeanine Vreeman.
Het stuk speelt zich af  in het huis van de familie Willemsen. Wilma en Harry zijn al dertig jaar heel gelukkig samen. Het enige wat hun zorgen baart is hun dochter Babette. Zij heeft een nierziekte die steeds erger wordt en waarvoor de dokters geen oplossing kunnen vinden. Een niertransplantatie lijkt de enige oplossing te zijn. Harry is zonder meer bereid een nier af te staan aan zijn dochter. En alhoewel er dagelijks transplantaties worden uitgevoerd is Wilma er op tegen en vind het veel te gevaarlijk.
Wanneer Wilma voor haar werk een paar dagen weg moet, gebeuren er dingen in huize Willemsen,
die alles alleen nog maar mysterieuzer maken en de nodige vragen oproepen. Maar wat zijn de antwoorden op deze vragen?

Een scene uit "Tijdrimpels uit het verleden"; mysterieuze zaken, waar helderheid in gegeven moet worden

Een scene uit “Tijdrimpels uit het verleden”; mysterieuze zaken, waar helderheid in gegeven moet worden

Het huiskamertoneel begint zaterdagavond om acht uur en zondagmiddag om twee uur. Beide keren is de zaal een half uur van tevoren open. Vanwege het beperkte aantal plaatsen zijn er kaarten in de voorverkoop te verkrijgen bij Boekhandel Messink & Prinsen en Tuincentrum en Hoveniersbedrijf De Bree, tijdens openingstijden. Ook zijn kaarten bij Installatie- en reparatiebedrijf Luiten verkrijgbaar en in verband met de beperkte openingstijden daar ook telefonisch te reserveren. De kaarten kosten € 7,50, inclusief een kop koffie of thee.

4 februari 2018
Door Redactie

welkom op ‘t Mollenveld

mollenveldBericht van inschrijving nieuwe leerlingen: op donderdag 8 februari a.s. is het mogelijk om nieuwe leerlingen in te schrijven. Dit kan vanaf 14.00 uur tot 17.30 uur. Komen datum en tijdstip niet gelegen dan even een bericht naar info@mollenveldhaart.nl voor het maken van een afspraak. Van harte welkom op onze mooie school in het buitengebied !

2 februari 2018
Door Redactie

Informatieavond Akkerrandenwerkgroep goed bezocht

De informatieavond georganiseerd door de akkerrandenwerkgroep, samen met Kloosters Belang en Haarts Belang op donderdag 1 februari werd goed bezocht. Ongeveer 75 belangstellenden waren naar De Ringkamp gekomen om zich te laten informeren over het hoe en waarom van het akkerrandenproject. Gert Rougoor vertelde aan de hand van een PowerPointpresentatie over de akkerranden vroeger en nu. Ingrid Oonk, vertelde dat door de akkerranden het gebied, naast dat het de biodiversiteit bevordert, er ook voor zorgt dat het gebied voor recreanten een genot is om door heen te fietsen. Jan Steverink, zelf akkerbouwer en imker, vertelde over de subsidiemogelijkheden voor akkerbouwers. Vervolgens vertelde Herman Renderink over het toepassen van bloemenranden in plaats van bespuiten en grond bewerken. Hierna was er voldoende gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers. Nadat het officiële gedeelte was afgesloten door Henk Obbink, de voorzitter van de akkerranden werkgroep, konden geïnteresseerden zich inschrijven voor deelname of nog persoonlijk advies inwinnen.
Diegene die nog informatie wil of zie wil aanmelden voor deelname, kan contact opnemen met Henk Obbink, 0543-478771 of Gert Rougoor, 06-25416026. Ook kan dit door contact op te nemen via Kloosters Belang en Haarts Belang

Herman Renderink vertelt over de toepassing van de bloemenranden

Herman Renderink vertelt over de toepassing van de bloemenranden