2 januari 2019
Door Redactie

Update planning Glasvezel Buitenaf Aalten Oost Gelre

Je hebt het vast al gezien, de aanleg in het buitengebied van Aalten – Oost Gelre is ver gevorderd. Er is alleen wat vertraging ontstaan. Dit komt door uiteenlopende factoren, zoals grondaankoop en de benodigde vergunningen voor boringen onder de nieuwe N18. De planning is daarom voor het hele gebied aangepast. Naar verwachting kunnen alle bewoners van het buitengebied van Aalten – Oost Gelre voor het einde van het eerste kwartaal van 2019 gebruik maken van glasvezel.

Huisaansluitingen niet direct actief
In een aantal gebieden waren de huisaansluitingen al aangelegd, maar heeft het even geduurd voordat de Internet Service Providers aan de slag konden. Om glasvezel te kunnen gebruiken moeten de POP (verdeelpunt) en de aansluitingen eerst geactiveerd worden. Hierbij is wat vertraging ontstaan. De problemen zijn grotendeels verholpen en zullen in de komende weken volledig opgelost zijn. In de drie gebieden waar de POP en de huisaansluitingen geactiveerd zijn, zijn de Internet Service Providers bezig met het aansluiten van de abonnementen. In vier POP-gebieden is de aanleg klaar, maar nog niet geactiveerd. Het streven is om deze voor het einde van het jaar geactiveerd en getest te hebben. De providers zouden dan vanaf januari in deze vier gebieden van start kunnen. De aanleg en activatie van de overige POP-gebieden wordt in het eerste kwartaal van 2019 afgerond.
Kijk voor meer informatie en de actuele planning (per POP-gebied) op onze website: https://www.glasvezelbuitenaf.nl/deelgebied/aalten-en-oost-gelre/aanleg/planning/

11 december 2018
Door Redactie

Informatieavond verwijdering asbestdaken in Aalten (buitengebied zuid-oost)

In 2025 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dit kan grote gevolgen hebben, ook voor u. Bent u eigenaar van een bouwwerk met asbestdak? Dan heeft u daar misschien nu al vragen over. Die vragen willen we graag beantwoorden tijdens een informatieavond over het saneren van asbestdaken volgens de Asbesttrein-methode. De eerste informatieavond, voor bewoners van het buitengebied Aalten zuid-oost, is op donderdag 13 december 2018.

De Achterhoekse gemeenten, regio Achterhoek en de provincie hebben de Stichting Asbesttrein opgericht. Hiermee kunnen we een versnelling van het saneren van asbestdaken in het buitengebied realiseren. Verschillende bedrijven werken samen in een ‘Asbesttrein’. Ze werken achter elkaar aan om asbest te verwijderen, af te voeren en eventueel een nieuw dak te monteren. Zo besparen we kosten. Daarnaast kan de Stichting gezamenlijk vergunningen en eventuele subsidies aanvragen.

 In 2025 zijn asbestdaken in Nederland verboden
Particulieren, bedrijven en (overheids)instellingen mogen na 2024 geen asbestdaken meer bezitten. Met dit verbod wil de overheid mens en milieu beschermen tegen de gevaren van blootstelling aan asbest. Hoe ouder een asbestdak is, hoe meer het slijt en verweerd raakt. Het vrijkomen van asbestvezels is met het blote oog niet zichtbaar, maar wel schadelijk. Een verweerd asbestdak kan zo lange tijd het milieu vervuilen. Het levert gevaar op voor u als eigenaar, maar ook voor uw buren en passanten. Belangrijk dus om snel in actie te komen.

Eerste proef Asbesttrein succesvol
De eerste proef met de Asbesttrein in de Achterhoek was in de gemeente Oude IJsselstreek. Dit was een succes; in totaal is ruim 3.000 m2 asbestplaat gesaneerd. Met de ervaringen uit Oude IJsselstreek is de Asbesttreinmethode verder verbeterd. De Asbesttrein is en gaat nu in meerdere Achterhoekse gemeenten van start.

Asbesttrein van start in buitengebied Aalten zuid-oost
Bewoners van het buitengebied Aalten zuid-oost (globaal tussen Aalten, Bredevoort en de grens) zijn per brief uitgenodigd om zich op donderdag 13 december te laten informeren over de werkwijze van de Asbesttrein. Woont u in dit gebied en heeft u een of meerdere gebouwen met asbestdaken en denkt u er over deze te saneren? Kom dan naar de informatieavond. U bent van harte welkom in het gemeentehuis, Markt 7 in Aalten (ingang  Bestuurscentrum). De koffie staat klaar vanaf 19.15 uur.  De informatieavond begint om 19.30 uur.

Aanmelden voor de bijeenkomst
We houden graag rekening met uw komst. Wilt u zich daarom vooraf aanmelden voor de bijeenkomst? U kunt zich aanmelden via e-mail: gemeente@aalten.nl o.v.v. ‘informatieavond Asbesttrein’, uw naam, adres en het aantal personen dat aanwezig is op 13 december. Aanmelden kan ook telefonisch: (0543) 49 33 33.

Wat kunt u verwachten van de informatieavond?
We informeren u over de kosten van sanering, de spelregels, over subsidie- en financieringsmogelijkheden  en de voorwaarden. Voor het bespreken van uw persoonlijke situatie kunt u zich aanmelden voor een gesprek. Er komt dan een adviseur bij u thuis om de huidige staat van uw dak(en) te bekijken. Dit is gratis en vrijblijvend. Samen kijkt u welke mogelijkheden er zijn. Hierdoor krijgt u inzicht in uw eigen situatie en mogelijkheden.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Andre Nijhuis van gemeente Aalten: (0543) 49 33 33 / gemeente@aalten.nl. Voor contact met de Stichting Asbesttrein kunt u terecht bij Anton Legeland: 06 – 20 45 22 08 / a.legeland@LNAGRO.nl of bij Koen Nieuwenhuis: 06 – 30 68 48 16 / k.nieuwenhuis@LNAGRO.nl.