3 juli 2017
Door Redactie

Interessante fietstocht door prachtige buurtschap

Anouk Richters geeft uitleg over de verschillende landschapselementen

Anouk Richters geeft uitleg over de verschillende landschapselementen

Zoals al een aantal jaren gebruikelijk is wordt het “SAAP-jaar” afgesloten met een fietstocht door een buurtsc hap. Deze keer was Haarts Belang aan zet om deze tocht te organiseren.

Achtentwintig fietsers had zich donderdag 29 juni op verzoek van Haarts Belang verzameld bij verenigingsgebouw De Ringkamp. Vandaar uit vertrok het gezelschap, dat bestond uit een aantal raadsleden, afgevaardigden van de verschillende deelnemende verenigingen in de stichting SAAP en belangstellenden, iets na zeven uur voor een fietstocht door de buurtschap Haart.
Onderweg werd op een aantal verschillende plaatsen gestopt. Anouk Richters vertelde bij de verschillende gerealiseerde projecten, over de samenstelling, bijzonderheden  en de waarde voor flora en fauna van deze verschillende elementen. Vanwege haar werkzaamheden bij het PAN (Particulier Agrarisch Natuurbeheer) was Anouk bij veel van deze elementen betrokken bij het uitwerken en realiseren hiervan.

Bij boerderij “het Leemkamp” aan de Drenthelweg was er een koffie pauze. Deze boerderij is de plaats waar Anouk samen met haar partner Berk Kämink woont, boert en een buro voor tuin-en landschapsinrichting heeft. Onder het genot van een kop koffie vertelde Bert over de boerderij, de omgeving, de bodemsamenstelling en hun boerderij.

Bert Kämink vertelt bij "het Leemkamp"over "het Leemkamp

Bert Kämink vertelt bij “het Leemkamp”over “het Leemkamp

Vervolgens werd de tocht voortgezet en werd er nog een aantal keren gestopt om naast de uitleg over de landschapselementen door Anouk te luisteren naar Geert Kämink die uitleg gaf over de akkerranden en over de wildspiegels die door de WBE (Wildbeheereenheid) zijn geplaatst. Tevens werd een bezoek gebracht aan de melkveehouderij van de familie Langeler aan de Bosweg. Hier zijn onlangs borden geplaatst met informatie over de veehouderij, een project dat door LTO is uitgevoerd met onder andere een bijdrage uit Landschapsontwikkelingsplan van de gemeente Aalten. Ook werd een kijkje genomen in de stal, waar onlangs twee melkrobots in werking zijn genomen.

Omstreeks half tien was het gezelschap terug bij De Ringkamp. Hier werd de fietstocht officieel afgesloten en kregen de deelnemers een plattegrond van de route met daarop de verschillende plaatsen waar een stop was gemaakt.

De voorzitter van het SAAP (Stichting Samenwerkend Actief Aaltens Platteland) overhandigde het “Jaarverslag 2016 van het Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikelingsplan Aalten” aan wethouder Ted Kok. In het jaarverslag worden de projecten vermeld welke een bijdrage hebben ontvangen van uit het Landschapsontwikkelingsplan. Steeds meer partijen weten het SAAP, dat de formele taak heeft om het Landschapsontwikkelingsplan uit te voeren, te vinden. Hierdoor ontstaat ook een grotere variatie van projecten. Per project wordt een verantwoording van de uitvoering gedaan in het jaarverslag.  Ted Kok bedankte voor het jaarverslag en voor de organisatie van deze informatieve fietstocht.

28 mei 2017
Door Redactie

Colonel Hammonds Four voor de vijftiende en laatste keer in De Ringkamp

De realisatie van het verenigingsgebouw De Ringkamp leidde er toe dat er verschillende nieuwe verenigingen werden op gericht, waardoor de saamhorigheid op de buurtschap Haart een flinke positieve impulse kreeg. Een van die verenigingen was de “Ringkampse Line-dancers. Vijf oktober 2016 vierde deze vereniging het vijftienjarig jubileum.

Vijftien jaar lang dansen de leden van deze line-dance-groep iedere vrijdagavond in het verenigingsgebouw. Ook al die jaren organiseerden “De Ringkampse Line-dancers aan het eind van ieder seizoen in de feesttent bij “De Ringkamp” een Country-line-dance-avond. Al deze jaren kwamen line-dancers uit de verre omtrek naar deze avond. Ze kwamen voor de gezelligheid, de sfeer, de ruimte om te dansen, maar ook zeker voor “Colonel Hammonds Four”. Dé Country-line-dance-band, die dit jaar voor de vijftiende keer naar “De Ringkamp” komt.

Colonel Hammond's Four treed voor de vijftiende en laatste keer op tijdens de Country-line-dance-avond in De Ringkamp

Colonel Hammond’s Four treed voor de vijftiende en laatste keer op tijdens de Country-line-dance-avond in De Ringkamp

De laatste keer
Vorig jaar kondigde Country Band  “Colonel Hammond’s Four” aan dat medio 2017 het doek zal vallen voor deze band. Eén van de bandleden kan zijn nieuw verworven werkzaamheden helaas niet langer verantwoord combineren met de tijdrovende en inspannende hobby, die Colonel Hammond’s Four nu eenmaal is, en bij twee andere bandleden begint de tand des tijds zich langzamerhand te manifesteren. Daardoor ziet de band zich helaas genoodzaakt om deze moeilijke beslissing te nemen.
Vanaf het moment van deze aankondiging werden geen boekingen meer aangenomen.
Zaterdag 1 april speelde “Colonel Hammond’s Four voor de “aller laatste keer” tijdens de “Farewell Party” in Scheveningen, waar tevens de laatste, nieuwste CD werd gepresenteerd.

Omdat de optredens die geboekt waren voordat bekend werd dat “Colonel Hammond’s Four” gaat stoppen nog wel worden gedaan. Komt de Country-line-dance band zaterdag 10 juni nog één keer naar “De Ringkamp” voor echt het aller laatste optreden. De afsluiting van het seizoen van “De Ringkampse-Line-dancers”en het einde aan het twintigjarig bestaan van Country Band  “Colonel Hammond’s Four”.

De avond begint om 20.00 uur, de entree is acht euro.

10 mei 2017
Door JC Atlantic

Steun JC Atlantic

Steun JC Atlantic

Ook dit jaar stelt Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek weer geld ter beschikking aan lokale verenigingen en stichtingen. JC Atlantic is een van de deelnemers. Dit jaar willen wij geld sparen voor de aanschaf van een nieuwe geluidinstallatie. Op deze manier is het mogelijk om meer verschillende artiesten, voornamelijk jong Aaltens talent, bij JC Atlantic te laten draaien. Om dit te realiseren hebben wij uw stem nodig.

Het stemmen is vrij eenvoudig. Alle leden van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek kunnen 5 stemmen uitbrengen, waarvan maximaal 2 op dezelfde stichting of vereniging. Om te stemmen gaat u naar www.rabobank.nl/noa, hier klikt u op het kopje Hart voor de Achterhoek. Begin mei heeft u een persoonlijke stemcode ontvangen van de Rabobank. De rest wijst zichzelf op de site. Stemmen kan van 9 tot en met 26 mei.

Hopelijk steunt u JC Atlantic door op ons te stemmen!

9 mei 2017
Door Redactie

Hart voor de Achterhoek

De stemperiode van Hart van de Achterhoek is begonnen! Rabobank Noord- en Oost Achterhoek draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom stelt de bank € 400.000,- beschikbaar voor Hart voor de Achterhoek! De leden van deze bank mogen meebeslissen waar deze bijdrage naartoe gaat. Zij ontvangen een unieke stemcode via de post, waarmee ze op hun favoriete clubs kunnen stemmen. Met de persoonlijke stemcode kan ieder lid van dinsdag 9 mei tot en met vrijdag 26 mei op de website inloggen en zijn/haar stemmen uitbrengen. Het stemmen gebeurt in een beveiligde omgeving en vindt plaats in een aantal stappen. Bij iedere stap staat uitgelegd wat  u kunt verwachten en welke stappen u moet uitvoeren om uw stemmen succesvol uit te brengen.

RabobankUw stem is geld waard!
Er is een minimumbedrag van € 100,- en een maximumbedrag van € 2.500,- ingesteld.
Van de Haart doen mee; Atlantic, De Ringkamp, Haarts Belang, Jeugdclub Haart, Oranjevereniging Ons Genoegen en Stichting Haart (voorMekaar).
De vijf stemmen die ieder lid van de bank mag uitbrengen zijn dus goed te besteden.

De Haart is het waard!

5 mei 2017
Door Oranjevereniging Ons Genoegen

Hart voor de Achterhoek

De Rabobank heeft een nieuw jaarlijks terugkerend initiatief waar elke vereniging aan mee kan doen. De naam van dit nieuwe project: Hart voor de Achterhoek.
Als lid van de Rabobank Noord en Oost Achterhoek mag je tijdens de actie stemmen op verenigingen en stichtingen die je een warm hart toedraagt. De Ringkamp heeft zich hier ook voor aangemeld, voor nieuwe tent schotten.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

 

En Oranje Vereniging Ons Genoegen heeft zich aangemeld voor bestrating.

 

En daarom vragen we bij deze een ieder wie lid is van de Rabobank om op ons te stemmen. Je kunt je stem uitbrengen tussen 9 en 26 mei a.s. via

www.rabobank.nl/noa

 

Bewaren

Bewaren

5 mei 2017
Door Oranjevereniging Ons Genoegen

Vereniging Natuureducatie

De vereniging Natuureducatie is een vereniging wie zich als doel stelt om planten, dieren en interessante zaken in de natuur vast te leggen op dia’s en digitaal materiaal. Hiervan worden presentaties gemaakt en die worden omlijst met muziek, geluiden uit de natuur en voorzien van gesproken tekst zodat er een totale presentatie ontstaat.

Op woensdagavond 10 mei komt de vereniging Natuureducatie naar de Ringkamp om de natuur van de buurtschap het Woold via dia’s aan u te tonen.

Aanvang van deze avond: 20.00 uur. Toegang gratis.jacqueline-21

5 mei 2017
Door Oranjevereniging Ons Genoegen

Firma Weijland: Karavaan der Walsen

Op 15 juni komt dit muziek theater om 20.00 uur naar de Ringkamp.

Karavan der Walsen, is een novelle ( kleine roman): Er is nog 1 man in het verlaten dorp. Deze man heeft de oud bewoners opgeroepen terug te keren naar hun geboortegrond: “Dorp te koop”.
De toeschouwer volgt een aantal van hen op weg naar de Herberg. Hier volgt een gedenkwaardige avond en nacht……!

Max.bezoekers aantal is 100 personen. Toegang is gratis. graag wel vooraf kaarten reserveren bij Josien te Winkel, via telefoon nummer:0543-565328 of via mail adres: blekkinkpas@hetnet.nl

 

5 mei 2017
Door Oranjevereniging Ons Genoegen

Hemelvaartdag 25 mei

 Wandel/ huifkar tocht

 Op Hemelvaartsdag is er de mogelijkheid om te gaan dauw wandelen. Er zijn verschillende routes uitgezet van 5,12 en 20 kilometer.

 

jacqueline-24

Start vanaf de Ringkamp voor de 20 kilometer tussen 5.00- 8.00 uur.

Start vanaf de Ringkamp voor de 5 en 12 kilometer tussen 5.00 -10.00 uur.

Er is ook een mogelijkheid voor diegene wie niet kunnen of willen wandelen om met een huifkar wat van de omgeving te zien. Start hiervan 8.00 uur bij de Ringkamp.

Na afloop is er in de Ringkamp de gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken en een broodje te nuttigen.

Iedereen is van harte welkom, ook als je niet wilt wandelen of deel neemt aan de huifkar tocht.

Bewaren

14 april 2017
Door Redactie

donderdag ledenvergadering Haarts Belang

Aanstaande donderdag 20 april houdt Haarts Belang om 20.00 uur haar jaarlijkse Algemene ledenvergadering in verenigingsgebouw De Ringkamp.

Vanzelfsprekend staan deze avond de gebruikelijke punten als; notulen, jaarverslag, financieel verslag, kascontrole en de bestuursverkiezing op de agenda.
Ewald Harmsen is aftreden en herkiesbaar als bestuurslid.
Naast deze punten staat onder het punt wat verder ter tafel komt onder andere de woningbouwplanning en glasvezel op de agenda.

Deze avond zijn leden maar ook niet leden van harte welkom, om zo met elkaar te werken aan een leefbare buurtschap,
want de Haart is het waard!

27 maart 2017
Door Redactie

Inzamelen landbouwplastic

Op zaterdag 8 april houdt Loonbedrijf Te Bokkel in samenwerking met Haarts Belang een inzameldag voor oud landbouwplastic. Het landbouwplastic kan deze dag gratis ingeleverd worden bij Loonbedrijf Gebr.te Bokkel.

Zorg wel voor:

– kleine pakketjes
– gebundeld
– bezemschoon
– gescheiden van ander plastic, zoals wikkelfolie
– bij voorkeur brengen op deze dag i.v.m. containerkosten

Wikkelfolie kan ook ingeleverd worden voor een tarief van € 15,- per 100 kg.

Voor inlichtingen: Loonbedrijf te Bokkel, 0543 – 565 204   www.loonbedrijftebokkel.nl

Zet zaterdag 8 april in uw agenda