16 februari 2020
Door Redactie

Druk programma in eerste Lustrum jaar van toneelvereniging ‘De Haort’

Maandag 23 november 2015 werd de oprichtingsvergadering gehouden van toneelvereniging ‘de Haort’.

Na zes keer gezamenlijk met succes een openluchtspel opgevoerd te hebben en een aantal jaren ook gezamenlijk stukken ingestudeerd en opgevoerd te hebben, achten de toneelverenigingen Plato en Ons Genoegen de tijd rijp om samen verder te gaan in een nieuwe toneelvereniging. Uit de voorgedragen suggesties voor de naam van de nieuwe vereniging werd met algemene stemmen “Toneelvereniging De Haort” gekozen.

‘Geluksvogel’

In dit eerste lustrum jaar heeft de toneelvereniging een druk programma. Een aantal leden werkt mee aan de opvoering ‘Geluksvogel’ van Psalm 150, zaterdag 22 februari om 16.00 uur in Het Blauwe Meer aan De Kolk 6 in Dinxperlo. Deze opvoering is een totaalbelevenis van afwisselende muziek, toneel, zang en dans op basis van het onderduikverhaal van het joodse jongetje Joop Levy. Het waargebeurde verhaal over het dappere Varsseveldse jongetje Joop Levy en zijn ouders die jarenlang ondergedoken zaten in huis bij de familie Ebbers in Lintelo. De rol van Joop Levy wordt gespeeld door de 8-jarige Jesse van de Haort.

‘Oosterbeek 1944’

Al een aantal jaren verzorgt toneelvereniging ‘De Haort’in het voorjaar het huiskamertoneel in verenigingsgebouw ‘De Ringkamp”. In het kader van 75 jaar vrijheid heeft de toneelvereniging gekozen voor het stuk ‘Oosterbeek 1944’.

Met operatie Market Garden proberen de geallieerden Nederland verder te bevrijden. De Duitsers bieden echter felle tegenstand. Op dat moment zit de Joodse onderduikster Hanna Cohen ondergedoken bij de familie van Dalen in Oosterbeek. Door het nieuws van de luchtlandingen van de geallieerden is iedereen opgetogen. De bevrijding is nabij. Echter tijdens de aanvallen kwartiert er een Duitse soldaat bij de familie in. De ondergrondse proberen Hanna zo snel mogelijk weg te krijgen om te voorkomen dat ze betrapt wordt.  Gaat dat wel op tijd lukken?

“Oosterbeek 1944” is een spannend en aangrijpend toneelspel in 3 bedrijven en gaat over gewone mensen die “goed” of “fout” waren. Of is het toch wat minder zwart-wit dan je op voorhand zou verwachten? Het toneelstuk is geschreven door Rien Buunk en wordt geregisseerd door Reinier te Linde.

Het stuk ‘Oosterbeek 1944’ wordt zaterdag 18 en zondag 19 april opgevoerd, als huiskamertoneel in verenigingsgebouw ‘De Ringkamp’ aan de Huiskermatedijk. Aanvang op zaterdag is 20.00 uur en zondag 14.00 uur. De zaal is een half uur van te voren open. De minimale advies leeftijd is 12 jaar en ouder. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Instalatie- en reparatiebedrijf Luiten (maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 12 uur) en bij boekhandel Messink en Prinsen of via www.haart-info.nl

‘Oosterbeek 1944’ wordt ook opgevoerd op zaterdag 2 mei in Elim, t.b.v. “Stichting Restauratiefonds voor de oude St. Helenakerk aan de Markt te Aalten”. En op zaterdag 23 mei in ’t Dorpshuis in IJzerlo voor C.O.V. IJzerlo.

Blijspel

Voor de komende zomer studeert toneelvereniging De Haort  ‘De petten an de pillen’ van Bernd Gombold in. Dit blijspel in drie bedrijven wordt onder andere opgevoerd op woensdag 26 augustus tijdens het zomerfeest bij ‘De Ringkamp’ op de Haart. 

Toneelvereniging ‘De Haort’ start in dit lustrumjaar met het verspreiden van een nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief wil de vereniging leden en geïnteresseerden informeren over nieuws en activiteiten van de vereniging. Wie deze nieuwsbrief wil ontvangen kan dat melden via het mailadres toneelverenigingdehaort@haart-info.nl.
De nieuwsbrief is ook hier te lezen

19 januari 2020
Door Oranjevereniging Ons Genoegen

Ledenvergadering en Nieuwjaarsvisite

L

Op 1 februari houden wij de ledenvergaderingen van onze verenigingen. We beginnen om 20:00 uur met de ledenvergadering van Oranjevereniging Ons Genoegen aansluitend de ledenvergadering van De Ringkamp. Na afloop van de vergaderingen houden wij de jaarlijkse Nieuwjaarsvisite onder het genot van een hapje en een drankje.

Uitnodiging ledenvergadering Oranjevereniging Ons Genoegen

1.  Opening

2.  Jaarverslag en notulen

3.  Financieel overzicht

3a. Kascontrole

4.  Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar: Josien te Winkel.

Aftredend en niet herkiesbaar: Henk Hoornenborg.

Het bestuur stelt voor als nieuw bestuurslid: Roy Schutte

( tegenkandidaten kunnen tot een uur voor aanvang van de vergadering worden voorgesteld)

5. Mededelingen

6.  Evaluatie feesten

– suggesties voor het komende jaar:

(denk bijvoorbeeld aan evt. thema voor donderdagavond van het zomerfeest, Hemelvaartsdag, wagen versier wedstrijd etc.)

7.  Sluiting

Uitnodiging ledenvergadering De Ringkamp

1.  Opening

2.  Jaarverslag en notulen

3.  Financieel overzicht  

3a. Kascontrole  

3b. Nieuwe kascommissie

4. Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar: Hedwig Harmsen en Gerwin Ebbers

Aftredend en niet herkiesbaar: Ronnie Assink, Jacqueline Ruessink en Hanneke Wensink

Het bestuur stelt voor als nieuw bestuursleden: Marian Langeler, Herwin Assink en en Björn Essink.

( tegenkandidaten kunnen tot een uur voor de vergadering worden voorgesteld)

5.  Evaluatie gebruik van het gebouw en de activiteiten

6.  Mededelingen; plannen voor aanbouw

7.  Rondvraag

8.  Sluiting

14 december 2019
Door Redactie

Spoorwegovergang Kleuverspad opgeheven

Burgemeester en wethouders leggen een voorstel voor aan de gemeenteraad om de onbewaakte spoorwegovergangen in de Groot Heinenweg in Lintelo en het Kleuverspad op de Haart af te sluiten voor al het verkeer. Daarna zijn er alleen nog beveiligde spoorwegovergangen in de spoorverbinding tussen Winterswijk en Aalten en Varsseveld en Aalten. De spoorwegovergang in het Kleuverspad wordt pas afgesloten als er een parallelweg voor fietsers en wandelaars van het Kleuverspad naar de niet ver weg gelegen bewaakte overgang in de Stationsweg is aangelegd. Daardoor is de omweg niet al te groot voor passanten.

Al snel afsluiting met betonblokken van overweg Groot Heinenweg
Net als andere gemeenten met onbewaakte spoorwegovergangen heeft de gemeente Aalten samen met ProRail en de provincie Gelderland al eerder de intentie uitgesproken om de spoorwegovergangen af te sluiten. Daarover is vanaf 2017 overleg gevoerd met omwonenden, landbouwers en andere betrokkenen. Dat heeft er toe geleid dat nu het besluit kan worden genomen om de twee onbewaakte spoorwegovergangen aan de openbaarheid te ontrekken. Met grondgebruikers bij de overgang in de Groot Heinenweg is overeenstemming bereikt over kavelruil, zodat niemand meer gebruik hoeft te maken van de overgang. Voor wandelaars zijn er twee andere spoorwegovergangen nabij. Zodra de kavelruil definitief is gerealiseerd zal de gemeente de overgang al afsluiten met betonblokken. ProRail realiseert in het voorjaar van 2020 de definitieve afsluiting.

Overgang Kleuverspad in de zomer van 2020 definitief afgesloten
De verwachting is dat spoorwegovergang in het Kleuverspad medio 2020 afgesloten kan worden. Over de parallelweg richting Stationsweg is al wel met omwonenden en andere betrokkenen gesproken, maar een definitief ontwerp moet nog gepresenteerd worden. Als alle betrokkenen daarmee kunnen instemmen wordt de bestemmingsplanprocedure gestart. Verwacht wordt dat die procedure in het voorjaar van 2020 is afgerond. Daarna kan de aanleg van de parallelweg meteen uitgevoerd worden. De gemeenteraad wordt gevraagd al wel in te stemmen met het besluit om de twee overwegen nu al aan de openbaarheid te ontrekken. In tegenstelling tot in buurgemeente Winterswijk is in Aalten weinig rumoer ontstaan over de afsluiten van de onbewaakte spoorwegen. Achter de schermen is echter veel overleg gevoerd met de betrokkenen om een groot draagvlak te krijgen. De kosten voor de kavelruil en de parallelweg bedragen ruim 300.000 euro. De gemeente betaald 25% van de kosten. De rest wordt betaald door de Provincie Gelderland en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

(Bron: www.aaltenvooruit.nl/nieuws / Door Bernhard Harfsterkamp)

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com