19 januari 2020
Door Oranjevereniging Ons Genoegen

Ledenvergadering en Nieuwjaarsvisite

L

Op 1 februari houden wij de ledenvergaderingen van onze verenigingen. We beginnen om 20:00 uur met de ledenvergadering van Oranjevereniging Ons Genoegen aansluitend de ledenvergadering van De Ringkamp. Na afloop van de vergaderingen houden wij de jaarlijkse Nieuwjaarsvisite onder het genot van een hapje en een drankje.

Uitnodiging ledenvergadering Oranjevereniging Ons Genoegen

1.  Opening

2.  Jaarverslag en notulen

3.  Financieel overzicht

3a. Kascontrole

4.  Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar: Josien te Winkel.

Aftredend en niet herkiesbaar: Henk Hoornenborg.

Het bestuur stelt voor als nieuw bestuurslid: Roy Schutte

( tegenkandidaten kunnen tot een uur voor aanvang van de vergadering worden voorgesteld)

5. Mededelingen

6.  Evaluatie feesten

– suggesties voor het komende jaar:

(denk bijvoorbeeld aan evt. thema voor donderdagavond van het zomerfeest, Hemelvaartsdag, wagen versier wedstrijd etc.)

7.  Sluiting

Uitnodiging ledenvergadering De Ringkamp

1.  Opening

2.  Jaarverslag en notulen

3.  Financieel overzicht  

3a. Kascontrole  

3b. Nieuwe kascommissie

4. Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar: Hedwig Harmsen en Gerwin Ebbers

Aftredend en niet herkiesbaar: Ronnie Assink, Jacqueline Ruessink en Hanneke Wensink

Het bestuur stelt voor als nieuw bestuursleden: Marian Langeler, Herwin Assink en en Björn Essink.

( tegenkandidaten kunnen tot een uur voor de vergadering worden voorgesteld)

5.  Evaluatie gebruik van het gebouw en de activiteiten

6.  Mededelingen; plannen voor aanbouw

7.  Rondvraag

8.  Sluiting

14 december 2019
Door Redactie

Spoorwegovergang Kleuverspad opgeheven

Burgemeester en wethouders leggen een voorstel voor aan de gemeenteraad om de onbewaakte spoorwegovergangen in de Groot Heinenweg in Lintelo en het Kleuverspad op de Haart af te sluiten voor al het verkeer. Daarna zijn er alleen nog beveiligde spoorwegovergangen in de spoorverbinding tussen Winterswijk en Aalten en Varsseveld en Aalten. De spoorwegovergang in het Kleuverspad wordt pas afgesloten als er een parallelweg voor fietsers en wandelaars van het Kleuverspad naar de niet ver weg gelegen bewaakte overgang in de Stationsweg is aangelegd. Daardoor is de omweg niet al te groot voor passanten.

Al snel afsluiting met betonblokken van overweg Groot Heinenweg
Net als andere gemeenten met onbewaakte spoorwegovergangen heeft de gemeente Aalten samen met ProRail en de provincie Gelderland al eerder de intentie uitgesproken om de spoorwegovergangen af te sluiten. Daarover is vanaf 2017 overleg gevoerd met omwonenden, landbouwers en andere betrokkenen. Dat heeft er toe geleid dat nu het besluit kan worden genomen om de twee onbewaakte spoorwegovergangen aan de openbaarheid te ontrekken. Met grondgebruikers bij de overgang in de Groot Heinenweg is overeenstemming bereikt over kavelruil, zodat niemand meer gebruik hoeft te maken van de overgang. Voor wandelaars zijn er twee andere spoorwegovergangen nabij. Zodra de kavelruil definitief is gerealiseerd zal de gemeente de overgang al afsluiten met betonblokken. ProRail realiseert in het voorjaar van 2020 de definitieve afsluiting.

Overgang Kleuverspad in de zomer van 2020 definitief afgesloten
De verwachting is dat spoorwegovergang in het Kleuverspad medio 2020 afgesloten kan worden. Over de parallelweg richting Stationsweg is al wel met omwonenden en andere betrokkenen gesproken, maar een definitief ontwerp moet nog gepresenteerd worden. Als alle betrokkenen daarmee kunnen instemmen wordt de bestemmingsplanprocedure gestart. Verwacht wordt dat die procedure in het voorjaar van 2020 is afgerond. Daarna kan de aanleg van de parallelweg meteen uitgevoerd worden. De gemeenteraad wordt gevraagd al wel in te stemmen met het besluit om de twee overwegen nu al aan de openbaarheid te ontrekken. In tegenstelling tot in buurgemeente Winterswijk is in Aalten weinig rumoer ontstaan over de afsluiten van de onbewaakte spoorwegen. Achter de schermen is echter veel overleg gevoerd met de betrokkenen om een groot draagvlak te krijgen. De kosten voor de kavelruil en de parallelweg bedragen ruim 300.000 euro. De gemeente betaald 25% van de kosten. De rest wordt betaald door de Provincie Gelderland en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

(Bron: www.aaltenvooruit.nl/nieuws / Door Bernhard Harfsterkamp)

6 december 2019
Door Oranjevereniging Ons Genoegen

Kerstwandeltocht

Kerstwandeling The Joy Singers

Net als vorig jaar, wordt er ook dit jaar een Kerstwandeling georganiseerd door Oranje Vereniging Ons Genoegen op de Haart. Dit jaar in samenwerking met The Joy Singers uit De Heurne. Er is een mooie wandeltocht uitgezet door de prachtige omgeving van de Haart. Er wordt gestart bij gebouw De Ringkamp, dat is omgetoverd in Kerstsferen. Hier zal het koor The Joy Singers mooie Kerstliederen voor ons zingen. U kunt kiezen voor een wandeling van ca. 5 km of ca. 8 km. Zowel bij vertrek als onderweg zullen een groep van Midwinterhoornblazers van het ADW hun “Olde Roop” laten klinken .Na de wandeling is er koffie, chocolademelk of heerlijke erwtensoep tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar. Ook niet wandelaars zijn van harte welkom om te komen luisteren naar de Kerstliederen die het koor voor ons zal zingen.

Wanneer : Zondag 22 december 2019
Hoe laat : Inloop en vertrek tussen 11.30-12.30 uur
Waar : Gebouw De Ringkamp, Huiskermatedijk 4 op de Haart
Deelname: Gratis, bij de uitgang vrije gift

6 december 2019
Door Oranjevereniging Ons Genoegen

Nieuw logo CBS ’t Möllenveld

Voor de basisschool CBS ’t Möllenveld wordt het tijd om een nieuw logo te ontwerpen en CBS ’t Möllenveld vind het mooi om de mensen van de omgeving hierbij te betrekken.
Vandaar deze oproep: Wie lijkt het leuk om mee te denken over het nieuwe logo?
Ideeën mogen bij school afgegeven worden, mag ook in de brievenbus bij school, of mailen naar: d.tendolle@accentscholengroep.nl.
Wie ideeën heeft kan dit tot uiterlijk 20 december inleveren.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com