23 september 2017
Door Redactie

Inloopavonden over glasvezel in het buitengebied

Aan het begin van deze maand startte de campagne voor aanleg van glasvezel in het gebied Aalten-OostGelre. ‘Glasvezel buitenaf’ organiseerde de eerste week van september een aantal informatieavonden. De bewoners van het buitengebied die in aanmerking komen voor een aansluiting op glasvezel hebben daarvoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen.
Tijdens deze informatieavonden werden de inwoners geïnformeerd over het aanbod van ‘Glasvezel buitenaf’, de kosten voor de aansluiting, en de mogelijkheid zelf een keuze te maken uit de verschillende pakketten die worden aangeboden door de vier dienstaanbieders?

Het gebied
Na de succesvolle campagnes in Berkelland en Winterswijk, loopt nu de glasvezelcampagne voor de inwoners van Aalten en Oost Gelre, het gaat hier om bijna 3.500 adressen. Er moeten duizenden kilometers geulen worden gegraven om het glasvezelnetwerk te bouwen. Dit kost tijd. Er is daarom gekozen om gefaseerd glasvezelcampagnes te organiseren. Het biedt de mogelijkheid om iedereen persoonlijk te informeren over de voordelen van een goede internetverbinding en de abonnementen bij dienstenaanbieders.

Bij het definiëren van een gebied wordt niet strikt gekeken naar gemeentegrenzen, maar ook natuurlijk grenzen zijn hierbij van belang. Bij het gebied Aalten – Oost Gelre worden daarom ook een aantal aansluitingen in een deel van de gemeente Berkelland en Oude IJsselstreek mee genomen, zoals een aantal adressen in Breedenbroek, Voorst en Sinderen.

Stapsgewijs wordt het glasvezelnetwerk uitgebreid over het buitengebied van de hele Achterhoek. Na Berkelland, Winterswijk, en naar verwachting ook Aalten-Oost Gelre krijgen nog eens  5.000 adressen van de gemeente Oude IJsselstreek, delen van Bronckhorst, Doetinchem en Montferland de mogelijkheid om aangesloten te worden op het glasvezelnetwerk.

De kosten
Voor de aansluiting op het glasvezelnetwerk kan er gekozen worden om per maand het bedrag van € 12,50 te betalen of eenmalig € 1600 euro. Deze vastrechtvergoeding is gekoppeld aan de kosten voor het abonnement waarvoor gekozen wordt.  Wanneer na bijvoorbeeld een jaar besloten wordt het abonnement op te zeggen, stopt ook de betaling van de vastrechtvergoeding.
Inwoners die besluiten later gebruik te maken van het aanbod betalen de werkelijke aansluitkosten van minimaal € 995,-. Daarnaast betalen deze adressen vanzelfsprekend ook nog de kosten voor vastrecht en het abonnement.

Een keuze maken
Voor een abonnement kan gekozen worden uit de verschillende aanbiedingen van de vier verschillende aanbieders; Caiway, CBizz, Solcon en WeServe. Om die keuze te maken is het belangrijk inzichtelijk te krijgen, wat en nodig is. Hiervoor kan men eerst op een rijtje zetten van welke diensten men gebruik wil maken. Wat zijn de wensen betreffende televisie, internet en telefoon. Houd daarbij ook rekening met de vaste en variabele kosten, zoals bijvoorbeeld belminuten. Wat zijn de wensen betreffende de televisiediensten die worden aangeboden, zoals bijvoorbeeld video on demand. Daarnaast is het belangrijk te inventariseren, hoeveel apparaten er in de woning, er nu en in de toekomst, gebruik maken van de internetverbinding. Hierbij kan gedacht worden aan smartphones, laptops en tablets, maar ook bijvoorbeeld huishoudelijke apparaten. Hoeveel bandbreedte  is er nodig om er voor te zorgen dat alles een goede stabiele verbinden heeft.

Inloopavonden
De noodzaak van de aanleg van het glasvezelnetwerk in het buitengebied wordt door de verschillende belangenverenigingen onderschreven. “Glasvezel zorgt met de vele mogelijkheden die het biedt, dat het buitengebied digitaal ontsloten wordt en daardoor klaar is voor de toekomst. Het draagt daardoor zeker bij aan de leefbaarheid van het buitengebied.”
Om iedereen zo compleet mogelijk te informeren, om vragen weg te nemen, en iedereen een antwoord te geven op zijn eigen specifieke vraag worden er inloopavonden georganiseerd op de verschillende plaatsen in het buitengebied.
Tijdens deze avonden, die van 19.00 tot 22.00 uur worden gehouden zijn de plaatselijke servicepunten aanwezig. Stronks, Obbink, NVB, Baron, en GRT zullen deze avonden vragen  beantwoorden en eventueel te adviseren bij de keuze van een abonnement en deze kunnen dan ook afgesloten worden.
Deze inloopavonden worden gehouden op  2 oktober in De Ringkamp op de Haart, 3 oktober in ’t Romienendal  in Dale, 5 oktober bij Bruggink in De Heurne, 9 oktober bij Markerink in Barlo, 11 oktober in Kulturhus in Lintelo en 13 oktober in Dorpshuis  in IJzerlo.
23 oktober

De voorwaarde voor het aanleggen van het glasvezelnetwerk is dat 50% van de adressen een abonnement moet hebben afgesloten voor 23 oktober a.s. Wanneer dit percentage of meer is behaald wordt begin 2018 gestart met de aanleg en kunnen de inwoners vanaf medio 2018 de diensten afnemen.
Veel informatie vindt u op: www.glasvezelbuitenaf.nl/deelgebied/aalten-en-oost-gelre

18 september 2017
Door Redactie

Nieuw seizoen “Heel de Haart bakt”

Als het oktober is starten we ook weer met een nieuw bakseizoen.
De hele Haart Bakt blijkt een schot in de roos te zijn, want er wordt wat af gebakken in de Ringkamp.
Ook nu starten we weer in oktober en gaan door tot aan de Paasdagen. Elke 2 weken kun je meedoen, maar om de 4 weken kan ook.
Aanmelden voor deze bakclub doe je bij Riekie Heersink : tel 474994 of g.heersink@kpnplanet.nl
Gerda te Winkel zal vanaf dit seizoen ook meehelpen in de organisatie van dit gezellige gebeuren en het is fijn om dit samen te kunnen doen.

De kosten per keer bedragen €12,= dit is exclusief consumpties

De data’s op woensdagavond zijn:
11 – 25 oktober,
08 – 22 november,
06 – 20 december
17 – 31 januari,
14 – 28 februari,
14 – 28 maart.
Aanvang 19.30 uur

De data’s voor de donderdagmiddag zijn:
12 – 26 oktober,
09 – 23 november,
07 – 21 december
18 januari,
01 – 15 februari,
01 – 15 – 29 maart.
Aanvang 13.30 uur

Twee dagen van te voren krijg je via de mail bericht, welk materiaal er meegebracht moet worden. De ingrediënten zijn dan al aanwezig.
We maken er weer een gezellig avontuur van met elkaar!

28 augustus 2017
Door Oranjevereniging Ons Genoegen

Jochem Wikkerink nieuwe koning van de Haart

De Haart heeft een schitterend zomerfeest achter de rug.

Het zomerfeest werd  woensdag begonnen met een toneelavond.

De toneelvereniging de Hoart voerde het stuk Koestukken 7 op voor een volle tent.

 

jacqueline-0026

In de pauze was er een grandioze verloting met fantastische prijzen

Hierbij de uitslag van de verloting bij de kinderen: 3de prijs een step   :Fayen Te voortwis

2de prijs  een trolley radio: Sanne Luiten

En de hoofdprijs een tablet:  Diede Wikkerink

Bij de volwassenen: 3de prijs een kadobon van de Vivaldi , Bennie Breukelaar..

2de prijs : Theater bon: Liny Ebbers

en de Hoofdprijs een ballonvaart was voor mevr. Sinie. te Brinke uit Eibergen

Donderdagavond was de wagenversierwedstrijd.Er werd een spannende strijd geleverd wie toch de mooiste wagen had gemaakt. Na uitvoerig overleg tussen ons koninklijk paar, werd als winnaar uit geroepen ,”Rondom de bane”

Na de wagenversierwedstrijd was er voor de kinderen een lampion optocht en nadien trad “Freeline”  op. Tot in de late uurtjes was het zeer gezellig in en om de Ringkamp!!!

Zaterdag werd er om 9.00 uur begonnen met het zingen van het Wilhelmus. Waarna we vertrokken op alle versierde wagens om het koningspaar Wim en Anita Hoornenborg op te halen. Het koningspaar had een geweldig spel gedacht.

Rond 12.00 uur vertrokken we weer richting de Ringkamp, waar soep en broodjes ons op stonden te wachten.

Om 14.00 uur begon het middagprogramma met het koning schieten, jeugdkoning schieten, fladder schieten, roosjes schieten en natuurlijk ook nog veel andere verschillende leuke spelletjes.

Om 17 :38 uur was het Jochem Wikkerink wie na 314 schoten de romp naar beneden schoot en mag samen met Malou van de Groep een jaar lang regeren over de Haart.

 

jacqueline

 

 

Linkervleugel: Thom prinsen

Rechtervleugel: Anniek Smees

Staart :  Linda te Bokkel

De kop was voor: Han Langeler

Jeugd koningin is  Jessy te Pas  en zij koos Wessel Smees als jeugdkoning.

Rechtervleugel: Jessy ten Pas

Linkervleugel: Pranee Korten

Staart: door loting: Kors Kamink

Kop: Oda Kamink

Het zomerfeest werd afgesloten met de Perfect Showband.

 

27 augustus 2017
Door Redactie

Uitvraag Glasvezel Buitenaf van start.

Glasvezel Buitenaf wil nu ook glasvezel aanleggen in het buiten gebied van Aalten en Oost Gelre. 22 augustus is de uitvraag van start gegaan. Tot 23 oktober is er voor de adressen die in aanmerking komen de mogelijkheid zich aan te melden. Dan wordt bekend of zich minimaal 50% heeft aangemeld en de aanleg van glasvezel door gaat. Om iedereen zo goed mogelijk te informeren worden een aantal informatieavonden georganiseerd. In Aalten worden deze avonden gehouden op dinsdag 5 september bij ‘t Schepersveld en woensdag 6 september bij het Kulturhus in Lintelo. Deze avonden is er vanaf 19.30 ontvangst met koffie en om 19.45 start het programma.
Binnenkort zal de postcodechecker op www.glasvezelbuitenaf.nl online staan en kunt u checken of u in aanmerking komt. Op deze website vindt u ook de actuele informatie.

In deze pdf wordt de planning weer gegeven 37266 WT leaflet_Planning_Aalten – Oost Gelre

5 augustus 2017
Door Oranjevereniging Ons Genoegen

Zomerfeest 2017

We beginnen het zomerfeest op woensdagavond 16 augustus met een toneelavond.

Toneelvereniging de Haort staat op de planken met het blijspel: Koestukken 7

Weduwevrouw Anna woont samen met Oma, een vrijgezelle oom en twee kinderen. Een geraffineerde wijkverpleegster vindt dat ik huize Scholten het roer maar eens om moet, waardoor er allerlei gekke dingen gaan gebeuren.

Rolverdeling:

Anna ( weduwevrouw)  –         Dorja te Bokkel

Loeks ( haar zoon) –                  Leon Grievink

Alinda ( haar dochter) –            Simone ter Haar

Oma  –                                           Ina Hoitink

Oom Hendrik –                            Benno Prange

Zuster van der Zwil –                  Jeanette Mengers

Zuster Zwaantje –                        Ilse Wikkerink

Bode Bertus –                               Barry Schotman

Gerard van Voorschooten –       Gerben Obbink

Ina Wenningh ( buurvrouw) –  Wilma Elburg

 

Souffleuse –                                     Hedwig Harmsen

Toneelmeester-                              Corinna Peters

Regie –                                              Roy Schutte

Decorbouw –                                   eigen leden

 

Aanvang 20.00 uur

In de pauze is er een verloting.

 

Donderdagavond 17 augustus

Deze avond wordt het één groot feest bij de Ringkamp.

De versierde wagens worden weer gekeurd door ons koningspaar. Het koningspaar heeft er dit jaar voor gekozen om zich te laten verrassen door de creativiteit van de verschillende buurten, dus is er dit jaar geen thema voor de wagens.

Vanaf 20.00 uur worden de wagens gepresenteerd.

 

Na het wagenversierwedstrijd staat er van alles te gebeuren.

De kinderen worden vermaakt met een lampionnenoptocht.

Verder wordt deze avond muzikaal verzorgt door het duo ” Freeline ”

 

Zaterdag 19 augustus

We vertrekken om 9.00 uur na het hijsen van de vlag en het zingen van het Wilhelmus, richting het koningspaar Wim en Anita Hoornenborg.

 

foto17

 

 

Na verblijf bij het koningspaar aan de Buninkdijk 13, waar het één grote verrassing is wat ons staat te gebeuren, mag het Koningspaar in de koets en gaan we weer richting de Ringkamp waar we omstreeks 12.00 uur verwacht worden voor eigengemaakte groentesoep en broodjes.

 

Om 14.00 uur lost Wim Hoornenborg het eerste schot en wordt officieel het middagprogramma geopend.

Naast het koningschieten, jeugdkoningschieten, fladderschieten en roosjesschieten is er natuurlijk weer van alles te doen op de Ringkamp.

De spelletjes commissie heeft voor dit jaar weer leuke spelletjes bedacht voor groot en klein. Iedereen heeft kans om een prachtige prijs mee naar huis te nemen.

In de middag zal het dweilorkest “ De Swingende Infuustoeters” heel wat vrolijke noten laten horen.

Aan het eind van de middag en ook ’s avonds zal “ ’t Noorden” zorgen voor de inwendige mens.

Zaterdagavond wordt het zomerfeest weer afgesloten met een grandioze feestavond.

Iedereen wordt dan om 20.30 verwacht in de tent om de nieuwe koningsparen te verwelkomen en hun het allerbeste te wensen voor het komende jaar.

Deze avond treedt de band: “Perfect Showband” op!

We hopen op een spetterende avond waar we dan dit zomerfeest weer mee kunnen afsluiten.

 

 

.