20 maart 2020
Door Redactie

Momenteel geen herhalingscursus AED

Jaarlijks organiseert Haarts Belang de herhalingscursus levensreddende handelingen en reanimatie met AED apparaat.

Vanwege het coronavirus worden er momenteel geen cursussen gegeven.
Wanneer de situatie het toe laat wordt gekeken wanneer en hoe deze cursus weer wordt ingepland.
De jaarlijkse deelnemers ontvangen hiervan dan bericht.
Ook voor nieuwe deelnemers, zal dan eventueel samen met andere buurtschappen, de cursus georganiseerd worden.

Namens het Haarts Belang,

Namens het Haarts Belang,

Joke Klein Wolterink: tel: 0620218168 –  Joke.kleinwolterink@live.nl
en
Ellen Kobus: tel: 0 6 29059500 – adk-kobus@hotmail.com

15 maart 2020
Door Redactie

Nieuwsbrief Haarts Belang

Omdat enkele onderwerpen een lange doorlooptijd hebben, is het bestuur van het Haarts Belang van mening dat een ledenvergadering op korte termijn weinig nieuws geeft. Daarom willen wij u via deze nieuwsbrief informeren. Mochten er zich in het loop van het jaar ontwikkelingen voordoen dan kunnen wij altijd nog overgaan tot het beleggen van een ledenvergadering.
Lees hier de Nieusbrief Maart 2020

14 maart 2020
Door Redactie

Kaarten afgelast!

Na aanleiding van dreiging van het Corona virus hebben we besloten om as donderdag 19 maart het kaarten niet door te laten gaan!Zonder tegen bericht zal het voor de rest volgens schema verlopen.

Groeten Henny en Liny Jentink.

13 maart 2020
Door Redactie

’t Kleurenpalet guf effen wat minder kleur

Een van de thema’s in het programma ‘ ’t kleurenpalet van ’t leven’ is keuzes maken. En dee keuzes wi’j maakt bepaald dan weer de kleure van ’t leaven.
Deur ’t Coronavirus zut ’t d’r allemoale wat minder kleurig uut en geet d’r heel völle neet deur.
’t Advies is um sociale contacten te vermeiden. D’r wordt zelfs al ‘etwiefeld of ’t songfestival wal deur kan goan.
Wi’j hebt d’r doarumme veur ‘ekozzene um de opvoering van ‘ ’t kleurenpalet van ’t leaven’ op 21 meart neet deur te loaten goan.
Wannear i’j al kaarten hebt ehaald, kun i’j dee op ’t zelfde adres weer inlevern en krieg i’j ow geld terruge.
Wi’j goat d’r van uut dat oaver neet al te lange tied alles wear bi’jkleurt. Wannear ’t zometeene veurjoar wordt kleurt alles weer greun en geal.
Greun steet veur; duurzaamheid, natuurluk, rustig, puur, vruchtboarheid, beheersing, hoppe en geluk. En doo’j doar nog wat geal bi’j, dan kri’j ok nog; zon, opvallend, vrolijk, energie, samenwerking, optimisme, hoppe en waarschuwing bi’j. Dat göf dan echt wal wear kleure an ow leaven. En dan zult wi’j wear ne ni’je daotum plannen veur de opvoering van ‘ ’t kleurenpallet van ’t leaven 20.20’.
Den ni’jen daotum ku’j dan onder andere hier op Haart-info, in AaltenVooruit, en op facebook leazen,

Leo & Gerard

16 februari 2020
Door Redactie

Druk programma in eerste Lustrum jaar van toneelvereniging ‘De Haort’

Maandag 23 november 2015 werd de oprichtingsvergadering gehouden van toneelvereniging ‘de Haort’.

Na zes keer gezamenlijk met succes een openluchtspel opgevoerd te hebben en een aantal jaren ook gezamenlijk stukken ingestudeerd en opgevoerd te hebben, achten de toneelverenigingen Plato en Ons Genoegen de tijd rijp om samen verder te gaan in een nieuwe toneelvereniging. Uit de voorgedragen suggesties voor de naam van de nieuwe vereniging werd met algemene stemmen “Toneelvereniging De Haort” gekozen.

‘Geluksvogel’

In dit eerste lustrum jaar heeft de toneelvereniging een druk programma. Een aantal leden werkt mee aan de opvoering ‘Geluksvogel’ van Psalm 150, zaterdag 22 februari om 16.00 uur in Het Blauwe Meer aan De Kolk 6 in Dinxperlo. Deze opvoering is een totaalbelevenis van afwisselende muziek, toneel, zang en dans op basis van het onderduikverhaal van het joodse jongetje Joop Levy. Het waargebeurde verhaal over het dappere Varsseveldse jongetje Joop Levy en zijn ouders die jarenlang ondergedoken zaten in huis bij de familie Ebbers in Lintelo. De rol van Joop Levy wordt gespeeld door de 8-jarige Jesse van de Haort.

‘Oosterbeek 1944’

Al een aantal jaren verzorgt toneelvereniging ‘De Haort’in het voorjaar het huiskamertoneel in verenigingsgebouw ‘De Ringkamp”. In het kader van 75 jaar vrijheid heeft de toneelvereniging gekozen voor het stuk ‘Oosterbeek 1944’.

Met operatie Market Garden proberen de geallieerden Nederland verder te bevrijden. De Duitsers bieden echter felle tegenstand. Op dat moment zit de Joodse onderduikster Hanna Cohen ondergedoken bij de familie van Dalen in Oosterbeek. Door het nieuws van de luchtlandingen van de geallieerden is iedereen opgetogen. De bevrijding is nabij. Echter tijdens de aanvallen kwartiert er een Duitse soldaat bij de familie in. De ondergrondse proberen Hanna zo snel mogelijk weg te krijgen om te voorkomen dat ze betrapt wordt.  Gaat dat wel op tijd lukken?

“Oosterbeek 1944” is een spannend en aangrijpend toneelspel in 3 bedrijven en gaat over gewone mensen die “goed” of “fout” waren. Of is het toch wat minder zwart-wit dan je op voorhand zou verwachten? Het toneelstuk is geschreven door Rien Buunk en wordt geregisseerd door Reinier te Linde.

Het stuk ‘Oosterbeek 1944’ wordt zaterdag 18 en zondag 19 april opgevoerd, als huiskamertoneel in verenigingsgebouw ‘De Ringkamp’ aan de Huiskermatedijk. Aanvang op zaterdag is 20.00 uur en zondag 14.00 uur. De zaal is een half uur van te voren open. De minimale advies leeftijd is 12 jaar en ouder. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Instalatie- en reparatiebedrijf Luiten (maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 12 uur) en bij boekhandel Messink en Prinsen of via www.haart-info.nl

‘Oosterbeek 1944’ wordt ook opgevoerd op zaterdag 2 mei in Elim, t.b.v. “Stichting Restauratiefonds voor de oude St. Helenakerk aan de Markt te Aalten”. En op zaterdag 23 mei in ’t Dorpshuis in IJzerlo voor C.O.V. IJzerlo.

Blijspel

Voor de komende zomer studeert toneelvereniging De Haort  ‘De petten an de pillen’ van Bernd Gombold in. Dit blijspel in drie bedrijven wordt onder andere opgevoerd op woensdag 26 augustus tijdens het zomerfeest bij ‘De Ringkamp’ op de Haart. 

Toneelvereniging ‘De Haort’ start in dit lustrumjaar met het verspreiden van een nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief wil de vereniging leden en geïnteresseerden informeren over nieuws en activiteiten van de vereniging. Wie deze nieuwsbrief wil ontvangen kan dat melden via het mailadres toneelverenigingdehaort@haart-info.nl.
De nieuwsbrief is ook hier te lezen

19 januari 2020
Door Oranjevereniging Ons Genoegen

Ledenvergadering en Nieuwjaarsvisite

L

Op 1 februari houden wij de ledenvergaderingen van onze verenigingen. We beginnen om 20:00 uur met de ledenvergadering van Oranjevereniging Ons Genoegen aansluitend de ledenvergadering van De Ringkamp. Na afloop van de vergaderingen houden wij de jaarlijkse Nieuwjaarsvisite onder het genot van een hapje en een drankje.

Uitnodiging ledenvergadering Oranjevereniging Ons Genoegen

1.  Opening

2.  Jaarverslag en notulen

3.  Financieel overzicht

3a. Kascontrole

4.  Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar: Josien te Winkel.

Aftredend en niet herkiesbaar: Henk Hoornenborg.

Het bestuur stelt voor als nieuw bestuurslid: Roy Schutte

( tegenkandidaten kunnen tot een uur voor aanvang van de vergadering worden voorgesteld)

5. Mededelingen

6.  Evaluatie feesten

– suggesties voor het komende jaar:

(denk bijvoorbeeld aan evt. thema voor donderdagavond van het zomerfeest, Hemelvaartsdag, wagen versier wedstrijd etc.)

7.  Sluiting

Uitnodiging ledenvergadering De Ringkamp

1.  Opening

2.  Jaarverslag en notulen

3.  Financieel overzicht  

3a. Kascontrole  

3b. Nieuwe kascommissie

4. Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar: Hedwig Harmsen en Gerwin Ebbers

Aftredend en niet herkiesbaar: Ronnie Assink, Jacqueline Ruessink en Hanneke Wensink

Het bestuur stelt voor als nieuw bestuursleden: Marian Langeler, Herwin Assink en en Björn Essink.

( tegenkandidaten kunnen tot een uur voor de vergadering worden voorgesteld)

5.  Evaluatie gebruik van het gebouw en de activiteiten

6.  Mededelingen; plannen voor aanbouw

7.  Rondvraag

8.  Sluiting

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com