16 maart 2019
Door Redactie

Huiskamertoneel ‘Boerenbont en rode lampjes’

Al een aantal jaren brengt toneelvereniging ‘De Hoart’ in het voorjaar, het huiskamertoneel in verenigingsgebouw ‘De Ringkamp’. In de grote zaal van ‘De Ringkamp’ wordt dan het podium opgebouwd, honderd stoelen klaar gezet en wordt er op de zaterdagavond en een zondagmiddag een toneelstuk opgevoerd. De bezoekers zitten op korte afstand van het podium, waardoor ook de mimiek op de gezichten van de spelers extra goed te zien is. Een warm, knus gebeuren vandaar de benaming “huiskamertoneel.

Voorgaande jaren bracht de vereniging  de ‘stukken ‘De zwarte hengst’ ‘Baokman en Baokman’  ‘Koestukken 7’ en vorig jaar ‘Tijdrimpels uit het verleden’ als huiskamertoneel voor het voetlicht.
Voor het huiskamer toneel dat zaterdag 30 en zondag 31 maart wordt opgevoerd is gekozen voor het toneelstuk ‘Boerenbont en rode lampjes’, geschreven door Carl Slotboom en geregisseerd door Jeanette Mengers.

Dolly en Betty, 2 prostituees, wonen en werken bij elkaar in een huis dat ze samen hebben gehuurd. De zaken gaan niet zo goed en uit nood besluiten ze een kamer te verhuren. Als Henderik Buitendijk, een naïeve boerenjongen, die voor zijn bemoeizuchtige schoonmoeder op de vlucht is, de kamer huurt durven de beide dames hem niet te vertellen waar ze hun geld mee verdienen. Ze maken hem wijs dat ze fysiotherapeuten zijn. Wanneer er dan klanten komen en Henderik ontmoeten, worden de gesprekken wel zeer verwarrend.
Inmiddels is de schoonmoeder van Henderik achter zijn verblijfplaats gekomen en huurt, samen met haar dochter Klaartje, de verloofde van Henderik, ook een kamer bij de beide dames.
Wim, een klant van Betty die denkt dat Klaartje een nieuwe prostituee is, belandt na veel verwarring uiteindelijk met haar in het hemelbed.
Tenslotte komt Klaartje achter de beweegredenen van Henderik’s vlucht en komt alles toch nog goed.

Het huiskamertoneel begint zaterdagavond om acht uur en zondagmiddag om twee uur. Beide keren is de zaal een half uur van tevoren open. Vanwege het beperkte aantal plaatsen zijn er kaarten in de voorverkoop te verkrijgen bij Installatie- en reparatiebedrijf Luiten verkrijgbaar en in verband met de beperkte openingstijden daar ook telefonisch te reserveren. De kaarten kosten € 7,50, inclusief een kop koffie of thee.

28 februari 2019
Door Redactie

Donderdag 14 maart ledenvergadering Haarts Belang

Donderdag 14 maart houdt Haars Belang haar jaarlijkse ledenvergadering om 20.00 uur in verenigingsgebouw ‘De Ringkamp’
Leden en belangstellenden worden hiervoor van harte uitgenodigd.

Op de agenda staan de reguliere agendapunten, met dien verstande, dat de notulen van de ledenvergadering niet tijdens de vergadering worden voorgelezen.
Deze notulen kunt u lezen/downloaden via deze link: Notulen ledenvergadering Haarts Belang 11 april 2018 Ledenvergadering Haarts Belang 11 april 2018
Ook het (jaar)verslag zal op een andere manier worden gepresenteerd.

Burgemeester Stapelkamp is tijden de ledenvergadering aanwezig

 

 

Burgemeester Stapelkamp is
bij deze ledenvergadering aanwezig.

Na de pauze wil hij graag iets vertellen
over zijn ervaringen als burgemeester
het afgelopen jaar en een algemeen
verhaal over burgemeester zijn.

Tevens vindt hij het leuk als er vragen gesteld worden.
Hij probeert deze dan zo goed mogelijk te beantwoorden.

 

 

 

2 januari 2019
Door Redactie

Update planning Glasvezel Buitenaf Aalten Oost Gelre

Je hebt het vast al gezien, de aanleg in het buitengebied van Aalten – Oost Gelre is ver gevorderd. Er is alleen wat vertraging ontstaan. Dit komt door uiteenlopende factoren, zoals grondaankoop en de benodigde vergunningen voor boringen onder de nieuwe N18. De planning is daarom voor het hele gebied aangepast. Naar verwachting kunnen alle bewoners van het buitengebied van Aalten – Oost Gelre voor het einde van het eerste kwartaal van 2019 gebruik maken van glasvezel.

Huisaansluitingen niet direct actief
In een aantal gebieden waren de huisaansluitingen al aangelegd, maar heeft het even geduurd voordat de Internet Service Providers aan de slag konden. Om glasvezel te kunnen gebruiken moeten de POP (verdeelpunt) en de aansluitingen eerst geactiveerd worden. Hierbij is wat vertraging ontstaan. De problemen zijn grotendeels verholpen en zullen in de komende weken volledig opgelost zijn. In de drie gebieden waar de POP en de huisaansluitingen geactiveerd zijn, zijn de Internet Service Providers bezig met het aansluiten van de abonnementen. In vier POP-gebieden is de aanleg klaar, maar nog niet geactiveerd. Het streven is om deze voor het einde van het jaar geactiveerd en getest te hebben. De providers zouden dan vanaf januari in deze vier gebieden van start kunnen. De aanleg en activatie van de overige POP-gebieden wordt in het eerste kwartaal van 2019 afgerond.
Kijk voor meer informatie en de actuele planning (per POP-gebied) op onze website: https://www.glasvezelbuitenaf.nl/deelgebied/aalten-en-oost-gelre/aanleg/planning/