Haarts Belang is deelnemer van akkerranden werkgroep

Jaarlijks groeit het aantal deelnemers op de Haart/Heurne aan het akkerranden project. De ingezaaide oppervlakte varieert van 50 m2 tot 2500 m2, maar elk perceel is voor de biodiversiteit en insecten zinvol. De resultaten waren de afgelopen jaren door de droogte erg wisselend, waarbij soms in het najaar toch nog een aantal soorten herstel lieten zien.

Wilt u ook deelnemen:
•  Zaad kan gratis verstrekt worden, gegarandeerd tot 2000 m2
•  Inzaaien is op eigen kosten, maar kan wel collectief
•  Bij opgave gewenst mengsel (bv bloemen mengsel) en oppervlakte in geschatte m2
•  Opgave via mail of bellen,
Henk Obbink – (0543478771)
Han Langeler – (0622296651) – hj.langeler@kpnmail.nl