Leefbaarheid in het buitengebied thema tijdens lijsttrekkersdebad op 3 maart

Met de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart in het vooruitzicht wordt er op donderdag 3 maart in het Kulturhus in Lintelo een lijsttrekkersdebat georganiseerd. Platform Aalten is initiatiefnemer voor deze avond, welke als thema heeft ‘de leefbaarheid van onze buitengebieden en kleine kernen’. Het debat wordt deze avond geleid door Angelique Krüger.

Het lijsttrekkersdebat wordt geleid door Angelique Krüger

Platform Aalten wordt gevormd door onder andere de belangenverenigingen van de verschillende buurtschappen en kleine kernen en de besturen van de kulturhusen en verenigingsgebouwen. Deze participanten in Platform Aalten spannen zich samen in om de leefbaarheid in de buitengebieden en kleine kernen te behouden en waar nodig te verbeteren.
Afgelopen jaar zijn in de gemeente raad onder andere ‘het beleidkader gemeenschapshuizen’ en ‘de Woonvisie’ aan de orde geweest. Thema’s die voor een heel belangrijk deel invloed hebben op de leefbaarheid.
Met de komende gemeenteraadsverkiezingen op komst hebben de verschillende partijen in hun verkiezingsprogramma ook deze problematiek benoemd. Tijdens het lijsttrekkers debat krijgen de zeven partijen de mogelijkheid hun standpunten betreffende deze thema’s te presenteren en te benoemen welke actiepunten er op korte termijn verwacht mogen worden.De avond wordt gehouden van half acht tot half tien. Om iedere partij gelijke kansen te geven hun zegje te doen over deze problematiek is het van belang dat deze avond in goede banen wordt geleid.
Angelique Krüger zal dit lijstrekkersdebat leiden en de zeven partijen in een aantal verschillende rondes de mogelijk geven hun standpunt en actiepunten aan de orde te brengen.

Dit lijsttrekkersdebat is te volgen via live stream. AFM en Dinxper FM zullen deze avond samen opnames en livestream van het debat verzorgen. Een unieke samen werking. De link voor deze livestream is te vinden de website en facebook van AFM en Dinxper FM.
Deze avond zullen uiteraard de afvaardigingen van de verschillende participerende partijen in Platform Aalten aanwezig zijn. Omdat er geen beperkende maatregelen meer gelden is deze avond ook toegankelijke voor overige bezoekers die geïnteresseerd zijn in het thema. De avond begint om half acht, inloop is vanaf zeven uur.