Haart Viert Vrijheid met een ‘Vrijheidskrant’

Burgemeester Stapelkamp ontvangt het eerste exemplaar van ‘Haart Viert Vrijheid’
uit handen van Ruben Wikkerink, voorzitter van Oranjevereniging Ons Genoegen. Onder toeziend oog van Hans de Vries (eindredactie) en Gerard te Hennepe (vormgeving en realisatie)
(Foto: Ilse Wikkerink HFC)

Woensdag 29 april ontving burgemeester Anton Stapelkamp bij het gemeentehuis het eerste exemplaar van de uitgave ‘Haart Viert Vrijheid’. Hij ontving deze 88 pagina’s telende jubileum uitgave uit handen van Ruben Wikkerink, voorzitter van Oranjevereniging Ons Genoegen. Haart Viert Vrijheid met een ‘Vrijheidskrant’Ruben vertelde daarbij, dat de Oranjevereniging van de Haart wat wilde organiseren in het kader van de viering van 75 jaar vrijheid. In februari werden daarvoor de verenigingen van de Haart en basisschool ‘t Möllenveld bij elkaar geroepen om met elkaar te ‘brainstormen’ over hoe tot een ‘echt Haarts gebeuren’  kon worden gekomen.
Uit dit overleg werd duidelijk, dat het idee om een ‘Vrijheidskrant’ uit te geven breed gedragen werd. Als titel is gekozen ‘Haart Viert Vrijheid’, de ondertitel werd ‘Vrijheid, krijgen, hebben en behouden’. Hierdoor werd de inhoud van de uitgave in drieën gedeeld.

Vrijheid krijgen
Voor dit deel heeft Hans de Vries contact gehad met mensen die hun ervaringen van de tijd rond de oorlog, 1940-1945 en de bevrijding wilden delen. Hij plaatste hiervoor een oproep in Aalten Vooruit en interviewde die mensen die hun ervaringen wilden delen. Deze interviews en de aangeboden materiaal heeft hij ingekort en bewerkt, zodat deze in de uitgave konden worden opgenomen. Die mensen die de oorlog hebben meegemaakt en hun ervaring nu met ons delen zorgen er voor, dat deze geschiedenis van de buurtschap bewaard blijft. Wanneer deze ervaringen niet worden gepubliceerd, zullen deze verhalen, er niet meer zijn, wanneer ook de vertellers ervan er niet meer zullen zijn. Door het bundelen van deze 14 verhalen, blijft een waar stuk cultuurhistorie bewaard.

Vrijheid hebben.
De verenigingen hebben het deel ‘Vrijheid hebben’ voor hun rekening genomen. Hiervoor werden onder andere oude notulenboeken nageplozen en werd de vergelijking gemaakt van hoe de vrijheid toen en nu wordt beleefd. De maatregelen rond het coronavirus laten ons een klein beetje ervaren hoe het is om in je vrijheid beperkt te worden. Maar staat in geen vergelijking met de oorlogsjaren.

De activiteiten van de verenigingen welke gepland zijn in het kader van 75 jaar bevrijding worden toegelicht. Het Haarts Foto Collectief heeft 24 Aaltense veteranen geportretteerd, om hen die de afgelopen 75 jaar meehielpen ons en anderen op de wereld vrijheid te schenken, letterlijk en figuurlijk een gezicht te geven. Deze expositie zal op een nader te bepalen tijdstip te bezichtigen zijn.
Ook de ‘gym voor 50-plus geeft weer hoe zij vrijheid ervaren.
Toneelvereniging ‘De Hoart’, heeft in het kader van 75 jaar bevrijding haar activiteiten uitgelicht. De bijdrage aan het concert ‘Geluksvogel’ van fanfare Psalm 150 op 22 februari. En het toneelstuk ‘Oosterbeek 1944’ dat is ingestudeerd en op 18 en 19 april in verenigingsgebouw ‘De Ringkamp’ zou worden opgevoerd. Dit kon geen doorgang vinden vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus. Hierdoor gingen ook de opvoeringen van ‘Oosterbeek 1944’ .voor andere verenigingen niet door.
Vanaf 1995 is zeven keer een openluchtspel opgevoerd bij boerderij ‘Haartmans’. Een aantal speelden zich in of rond de oorlogstijd af. Al deze zeven openluchtspel vertellen over onze geschiedenis. Over oorlog en verraad, over macht en onderdrukking. Maar ook over verbondenheid en liefde.

Vrijheid behouden
De leden van de jeugdclub en de leerlingen van basisschool ’t Möllenveld hebben nagedacht over; hoe kunnen we de vrijheid waarin we nu leven behouden. Vanwege de toen al geldende coronabeperkingen hebben de leden van de jeugdclub een online project uitgevoerd. Ze vulden een enquête in en gaven hun visie over hoe in hun ogen met de vrijheid en vrede omgegaan dient te worden. De leerlingen van basisschool ’t Möllenveld gaven hun gedachten over dezelfde vraag weer in tekeningen en kleurplaten.


Geen feestelijke bijeenkomst
Het oorspronkelijke plan was om het eerste exemplaar aan burgemeester Stapelkamp te overhandigen tijdens een feestelijke bijeenkomst op basisschool ’t Möllenveld. Hiervoor zouden naast de burgemeester en de leerlingen ook die mensen worden uitgenodigd die hun ervaringen hebben gedeeld in “Haart viert vrijheid”.
Tijdens deze bijeenkomst zou Hans de Vries met de aanwezigen stil staan bij de plaquette ter herinnering aan de 3 gesneuvelde oud-leerlingen. Zijn verhaal over deze plaquette en de gesneuvelde oud-leerlingen Marcel de Vries, Jan Willem Hoornenborg en Johan Bernard Hoornenborg is nu ook opgenomen in ‘Haart Viert Vrijheid‘.

De plaquette bij basisschool ’t Möllenveld, dat herinnert aan de drie gesneuvelde oud-leerlingen. (Foto: Ilse Wikkerink HFC)


Door de bijdragen van de geïnterviewde mensen die de oorlogstijd op de Haart hebben meegemaakt, de verenigingen, de jeugdclub en de basisschool is ‘Haart Viert Vrijheid’ een echt Haarts gebeuren geworden.
Bianca Eekelder verzorgde de input vanuit ’t Möllenveld en Maaike Prange redigeerde de teksten van de verenigingen. Hans de Vries verzorgde het deel met de ‘ervaringsverhalen’ en nam de eindredactie voor zijn rekening.  De vormgeving en realisatie van deze uitgave is verzorgd door Gerard te Hennepe.
Burgemeester Stapelkamp zegt hierover; ‘Wat een mooie vrijheidskrant hebben jullie met zijn allen gemaakt en wat een goed idee om daartoe een flink aantal senioren te interviewen. Prachtige verhalen zijn het die het verleden doen herleven, die de lezer weer terug voeren naar die verschrikkelijke vijf jaren van onvrijheid. Dank voor dit vastleggen van onze lokale geschiedenis.’
Voor die mensen die hun verhaal hebben gedaan in ‘Haart Viert Vrijheid’ heeft de burgemeester een persoonlijke brief bij het eerste exemplaar gevoegd. Ook de verenigingen die het initiatief hebben genomen voor deze uitgave hebben hierbij een persoonlijke brief bijgevoegd waarin ze aangeven zeer erkentelijk te zijn voor de geleverde bijdragen. Doordat ‘Haart Viert Vrijheid’ gemaakt is door jong en oud, door alle generaties, geeft dit extra verbondenheid.
Na de burgemeester ontvangen de geïnterviewde mensen een exemplaar met de bijgevoegde brieven persoonlijk aangeboden. De inwoners van de Haart en de leden van de verenigingen bij niet op de buurtschap wonen ontvangen ‘Haart Viert Vrijheid’ het eerste weekend van mei in de bus.
.

Het door de Haart uitgegeven ‘Haart Viert Vrijheid’