Nieuw logo CBS ’t Möllenveld

Voor de basisschool CBS ’t Möllenveld wordt het tijd om een nieuw logo te ontwerpen en CBS ’t Möllenveld vind het mooi om de mensen van de omgeving hierbij te betrekken.
Vandaar deze oproep: Wie lijkt het leuk om mee te denken over het nieuwe logo?
Ideeën mogen bij school afgegeven worden, mag ook in de brievenbus bij school, of mailen naar: d.tendolle@accentscholengroep.nl.
Wie ideeën heeft kan dit tot uiterlijk 20 december inleveren.