Donderdag 14 maart ledenvergadering Haarts Belang

Donderdag 14 maart houdt Haars Belang haar jaarlijkse ledenvergadering om 20.00 uur in verenigingsgebouw ‘De Ringkamp’
Leden en belangstellenden worden hiervoor van harte uitgenodigd.

Op de agenda staan de reguliere agendapunten, met dien verstande, dat de notulen van de ledenvergadering niet tijdens de vergadering worden voorgelezen.
Deze notulen kunt u lezen/downloaden via deze link: Notulen ledenvergadering Haarts Belang 11 april 2018 Ledenvergadering Haarts Belang 11 april 2018
Ook het (jaar)verslag zal op een andere manier worden gepresenteerd.

Burgemeester Stapelkamp is tijden de ledenvergadering aanwezig

 

 

Burgemeester Stapelkamp is
bij deze ledenvergadering aanwezig.

Na de pauze wil hij graag iets vertellen
over zijn ervaringen als burgemeester
het afgelopen jaar en een algemeen
verhaal over burgemeester zijn.

Tevens vindt hij het leuk als er vragen gesteld worden.
Hij probeert deze dan zo goed mogelijk te beantwoorden.