Inloopavonden over glasvezel in het buitengebied

Aan het begin van deze maand startte de campagne voor aanleg van glasvezel in het gebied Aalten-OostGelre. ‘Glasvezel buitenaf’ organiseerde de eerste week van september een aantal informatieavonden. De bewoners van het buitengebied die in aanmerking komen voor een aansluiting op glasvezel hebben daarvoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen.
Tijdens deze informatieavonden werden de inwoners geïnformeerd over het aanbod van ‘Glasvezel buitenaf’, de kosten voor de aansluiting, en de mogelijkheid zelf een keuze te maken uit de verschillende pakketten die worden aangeboden door de vier dienstaanbieders?

Het gebied
Na de succesvolle campagnes in Berkelland en Winterswijk, loopt nu de glasvezelcampagne voor de inwoners van Aalten en Oost Gelre, het gaat hier om bijna 3.500 adressen. Er moeten duizenden kilometers geulen worden gegraven om het glasvezelnetwerk te bouwen. Dit kost tijd. Er is daarom gekozen om gefaseerd glasvezelcampagnes te organiseren. Het biedt de mogelijkheid om iedereen persoonlijk te informeren over de voordelen van een goede internetverbinding en de abonnementen bij dienstenaanbieders.

Bij het definiëren van een gebied wordt niet strikt gekeken naar gemeentegrenzen, maar ook natuurlijk grenzen zijn hierbij van belang. Bij het gebied Aalten – Oost Gelre worden daarom ook een aantal aansluitingen in een deel van de gemeente Berkelland en Oude IJsselstreek mee genomen, zoals een aantal adressen in Breedenbroek, Voorst en Sinderen.

Stapsgewijs wordt het glasvezelnetwerk uitgebreid over het buitengebied van de hele Achterhoek. Na Berkelland, Winterswijk, en naar verwachting ook Aalten-Oost Gelre krijgen nog eens  5.000 adressen van de gemeente Oude IJsselstreek, delen van Bronckhorst, Doetinchem en Montferland de mogelijkheid om aangesloten te worden op het glasvezelnetwerk.

De kosten
Voor de aansluiting op het glasvezelnetwerk kan er gekozen worden om per maand het bedrag van € 12,50 te betalen of eenmalig € 1600 euro. Deze vastrechtvergoeding is gekoppeld aan de kosten voor het abonnement waarvoor gekozen wordt.  Wanneer na bijvoorbeeld een jaar besloten wordt het abonnement op te zeggen, stopt ook de betaling van de vastrechtvergoeding.
Inwoners die besluiten later gebruik te maken van het aanbod betalen de werkelijke aansluitkosten van minimaal € 995,-. Daarnaast betalen deze adressen vanzelfsprekend ook nog de kosten voor vastrecht en het abonnement.

Een keuze maken
Voor een abonnement kan gekozen worden uit de verschillende aanbiedingen van de vier verschillende aanbieders; Caiway, CBizz, Solcon en WeServe. Om die keuze te maken is het belangrijk inzichtelijk te krijgen, wat en nodig is. Hiervoor kan men eerst op een rijtje zetten van welke diensten men gebruik wil maken. Wat zijn de wensen betreffende televisie, internet en telefoon. Houd daarbij ook rekening met de vaste en variabele kosten, zoals bijvoorbeeld belminuten. Wat zijn de wensen betreffende de televisiediensten die worden aangeboden, zoals bijvoorbeeld video on demand. Daarnaast is het belangrijk te inventariseren, hoeveel apparaten er in de woning, er nu en in de toekomst, gebruik maken van de internetverbinding. Hierbij kan gedacht worden aan smartphones, laptops en tablets, maar ook bijvoorbeeld huishoudelijke apparaten. Hoeveel bandbreedte  is er nodig om er voor te zorgen dat alles een goede stabiele verbinden heeft.

Inloopavonden
De noodzaak van de aanleg van het glasvezelnetwerk in het buitengebied wordt door de verschillende belangenverenigingen onderschreven. “Glasvezel zorgt met de vele mogelijkheden die het biedt, dat het buitengebied digitaal ontsloten wordt en daardoor klaar is voor de toekomst. Het draagt daardoor zeker bij aan de leefbaarheid van het buitengebied.”
Om iedereen zo compleet mogelijk te informeren, om vragen weg te nemen, en iedereen een antwoord te geven op zijn eigen specifieke vraag worden er inloopavonden georganiseerd op de verschillende plaatsen in het buitengebied.
Tijdens deze avonden, die van 19.00 tot 22.00 uur worden gehouden zijn de plaatselijke servicepunten aanwezig. Stronks, Obbink, NVB, Baron, en GRT zullen deze avonden vragen  beantwoorden en eventueel te adviseren bij de keuze van een abonnement en deze kunnen dan ook afgesloten worden.
Deze inloopavonden worden gehouden op  2 oktober in De Ringkamp op de Haart, 3 oktober in ’t Romienendal  in Dale, 5 oktober bij Bruggink in De Heurne, 9 oktober bij Markerink in Barlo, 11 oktober in Kulturhus in Lintelo en 13 oktober in Dorpshuis  in IJzerlo.
23 oktober

De voorwaarde voor het aanleggen van het glasvezelnetwerk is dat 50% van de adressen een abonnement moet hebben afgesloten voor 23 oktober a.s. Wanneer dit percentage of meer is behaald wordt begin 2018 gestart met de aanleg en kunnen de inwoners vanaf medio 2018 de diensten afnemen.
Veel informatie vindt u op: www.glasvezelbuitenaf.nl/deelgebied/aalten-en-oost-gelre