donderdag ledenvergadering Haarts Belang

Aanstaande donderdag 20 april houdt Haarts Belang om 20.00 uur haar jaarlijkse Algemene ledenvergadering in verenigingsgebouw De Ringkamp.

Vanzelfsprekend staan deze avond de gebruikelijke punten als; notulen, jaarverslag, financieel verslag, kascontrole en de bestuursverkiezing op de agenda.
Ewald Harmsen is aftreden en herkiesbaar als bestuurslid.
Naast deze punten staat onder het punt wat verder ter tafel komt onder andere de woningbouwplanning en glasvezel op de agenda.

Deze avond zijn leden maar ook niet leden van harte welkom, om zo met elkaar te werken aan een leefbare buurtschap,
want de Haart is het waard!