Belangstelling voor wonen op de Haart

Na het organiseren van het Wooncafé in en met JC Atlantic blijkt dat er wel degelijk belangstelling is voor wonen op de Haart. Om te inventariseren wat de wensen zijn, heeft Stichting Haart voor Mekaar een enquête online geplaatst. De eerste resultaten van de ingevulde enquêtes geven een positief beeld. 53% geeft aan graag in de kern van de Haart te willen wonen. 27% van de deelnemers ziet wel wat in de plannen voor de realisatie van huurwoningen en 60% geeft de voorkeur aan een koopwoning.
De helft van de deelnemers is jonger dan 24 jaar en thuiswonend. Hieruit kan de conclusie worden getrokken, dat het wonen op de Haart bij jongeren in de belangstelling staat.
Het plan Haartse Bos biedt mogelijkheden voor zowel huurwoningen als koopwoningen. Hierin zijn verschillende varianten mogelijk, van starterswoning tot seniorenwoningen, maar ook de levensloopwoning is een optie welke mogelijk is. De beschikbare kavels geven mogelijkheid voor het bouwen van onder andere twee-onder-een-kap- en vrijstaande woningen.
Stichting Haart voor mekaar stelt zich ten doel om te verbinden, de verschillende partijen met elkaar in contact te brengen. Na het invullen van de enquête wordt daarom ook gevraagd het mailadres in te vullen. Pas wanneer de contactgegevens bekend zijn kunnen de partijen met elkaar in contact worden gebracht, of gezocht worden naar een passende oplossing.
Heb je de enquête nog niet ingevuld, dan kan dit dan nog op http://www.thesistools.com/web/?id=522478
Heb je vragen, interesse of wil je contact met de Stichting Haart voor Mekaar mail dan naar:
haartvoormekaar@www.haart-info.nl