Presentantie interessante plannen tijdens Wooncafé vrijdagavond in JC Atlantic

De verbouwing van jeugdcentrum Atlantic aan de Haartseweg is nog niet helemaal afgerond, maar al wel zo ver gevorderd dat het geplande Wooncafé aanstaande vrijdag door kan gaan. Jeugdcentrum Atlantic is al een paar maand gesloten, omdat er grondig verbouwd wordt, onder andere is er een compleet nieuwe vloer gerealiseerd  en is het interieur voorzien van nieuwe kleuren. Vrijdag organiseert de onlangs opgericht stichting “Haart voor mekaar” een Wooncafé met JC Atlantic. Deze avond die om 20.00 uur begint, zal de stichting zich voorstellen aan de bezoekers, vertellen wat haar doelstelling is en waarom ze tot het idee is gekomen om met JC Atlantic een Wooncafé te organiseren in JC Atlantic.

Krimp en vergrijzing
Regelmatig lezen en horen we over “krimp”  en “vergrijzing” in deze regio; over twintig jaar zal er een overschot aan woningen zijn, zo stelt men. Er wordt zelfs al over gesproken, dat gemeenten nu al bouwkavels willen schrappen, om zo te voorkomen dat er over twintig jaar geen overschot aan woningen is.
Stichting Haart voor mekaar is echter van mening, dat wanneer er nu geen voldoende betaalbaar woning aanbod is, woningzoekenden, met name ook jongeren, op zoek zullen gaan naar woonruimte elders. En dat door dit gebrek aan woningaanbod de “krimp”en “vergrijzing” alleen maar wordt gestimuleerd.  Wanneer jongeren zich eenmaal ergens anders hebben gesetteld zullen ze later niet makkelijk de stap nemen om nog weer te verhuizen naar de buurtschap.

Leefbaarheid
De in mei opgerichte stichting heeft zich ten doel gesteld de leefbaarheid op de buurtschap Haart te bevorderen. Door het realiseren van voldoende aanbod van betaalbare koop- en huurwoningen is het, voor onder andere de jongeren die dat willen, mogelijk  te gaan of blijven wonen op de Haart.
De Haart is een saamhorige, actieve en levendige buurtschap die bruist van de verenigingsactiviteiten en waar het begrip “naoberschap”, dat nu weer overal wordt geïntroduceerd, nooit weg is geweest. Ook basisschool ’t Möllenveld heeft een belangrijke functie wanneer het gaat om sociale cohesie. Om de buurtschap leefbaar te houden is het in de ogen van de stichting noodzakelijk dat er een gemêleerde leeftijdsopbouw behouden blijft.
Om deze gemêleerde leeftijdsopbouw te behouden dient er voldoende aanbod van woonruimte te zijn. Om dit te realiseren is de stichting in gesprek gegaan met aannemers. Samen met  een bouwplanburo, kwam deze “bouwgroep” met een zeer interessant plan voor de realisatie van koopwoningen en huurappartementen in het bouwplan ’t Haartse Bos.

’t Haartsebos
In het bouwplan ’t Haartse Bos heeft de gemeente oorspronkelijk 15 woningen gepland. Naar verwachting zullen ook in het bouwplan ’t Haarste Bos bouwkavels worden geschrapt in verband met de dreigende “krimp”en “vergrijzing.
De plannen welke vrijdag door de bouwgroep worden gepresenteerd voorzien in de realisatie van koopwoningen en huurappartementen. Omdat niet iedereen een woning kan of wil kopen, worden er ook huurappartementen in het plan opgenomen, zodat er ook voor deze mensen de mogelijkheid wordt geboden op de Haart te wonen.
De nieuwe bewoners hebben, zeker nu in de beginfase, inspraak in de uitvoering van de woningen, in welke mate er gebruik gemaakt zal worden van duurzame energie, of dat de woningen zelfs helemaal energieneutraal gebouwd gaan worden.
Bovendien sluit dit plan goed aan bij het beleid dat er gevoerd gaat worden in verband met de dreigende “krimp”en “vergrijzing”.
De stichting vindt dat het zeer interessante plannen zijn die zeker de moeite waard zijn om onder de aandacht te brengen en nodigt dan ook iedereen die geïnteresseerd is in wonen op de Haart, nu of in de toekomst, dus jong en oud, uit om vrijdag om 20.00 uur bij het Wooncafé aanwezig te zijn

Verbinden
Stichting Haart voor Mekaar wil de verbindende factor zijn en organiseert daarom dit Wooncafé. Ze wil peilen wie er belangstelling heeft voor de koopwoningen en wie een appartement zal willen huren. Ook wil de stichting het contactpunt zijn, waar men terecht kan met vragen en mensen met elkaar in verbinding brengen

Het mailadres van de stichting is: haartvoormekaar@www.haart-info.nl. Verder is de stichting en de vordering van de plannen te volgen via www.facebook.com/StichtingHaartvoormekaar/ en via http://www.haart-info.nl/wordpress/verenigingen/haart-voor-mekaar/

't Haartse Bos is er klaar voor, de riolering en de straat zijn al aangelegd - Foto: Ewald Harmsen

’t Haartse Bos is er klaar voor, de riolering en de straat zijn al aangelegd – Foto: Ewald Harmsen