Uitnodiging Algemene Ledenvergadering van Haarts Belang

Haarts Belang nodigt alle inwoners van de Haart uit voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 3 mei 2016 om 20.00 uur in “De Ringkamp”

De agenda ziet er als volgt uit; 1. Opening. 2. Notulen van de ledenvergadering op 28 april 2015, 3. Jaarverslag, 4. Financieel verslag door de penningmeester, 5. Kascontrole + benoeming nieuw kascontrole-lid, 6. Bestuursverkiezing – Bert Mateman is aftreden en herkiesbaar, 7. Overige mededelingen, 8. Rondvraag, 9. Sluiting de vergadering van Haarts Belang.

Na de pauze wordt het thema Domino 2.0 besproken.
In november 2014 organiseerde Haarts Belang een Domino avond. Waarop wij n.a.v de positieve reacties graag een vervolg aan willen geven. Samen nadenken over wat onze kansen en bedreigingen zijn als Haartse samenleving.
Hierbij valt te denken  aan: – leefbaarheid, – bevolkingsopbouw – woningbouw, wat is de vraag/behoefte, stoplichtenmodel enz -bereikbaarheid (ook digitaal) -enz

Haarts Belang hoopt veel inwoners van de Haar op dinsdag 3 mei te mogen begroeten in “De Ringkamp”om er met z’n allen aan te werken, dat de Haart een “leefbare” buurtschap blijft.