Officiële fietsoversteekplaats bij de Slaadreef

De Haart en Heurne krijgen een fietsoversteekplaats over de Hamelandroute ter hoogte van de Slaadreef. Al jaren lang is de Haart en Heurne via een illegale oversteekplaatsen door een sloot aangesloten op het dorp Aalten. Ook het plaatsen van ijzeren hekken kon het wandelaars en fietsers niet op andere gedachten brengen om via de Loohuisweg te gaan.

Na veel aandringen door het Haartsbelang en Heurnsbelang bij de gemeente, heeft gemeente Aalten toestemming gekregen van de Provincie Gelderland om een fietsoversteekplaats aan te leggen, op voorwaarde dat de gemeente Aalten de kosten voor haar rekening neemt. Dinsdag 15 december is de Gemeenteraad akkoord gegaan en is het benodigde budget van € 58.000 beschikbaar gesteld.

Wethouder Luiten geeft aan dat deze officiële oversteekplaats een stuk veiliger is dan huidige situatie.

Het Haartsbelang is erg verheugd met dit plan en ziet dan ook graag dat de ijzeren hekken gaan verdwijnen.