Toezegging door de Wethouder

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag heeft Wethouder Luiten een toezegging gedaan op de vraag van Bert Mateman naar de verlichting langs de Haartseweg. Na het uitblijven van een reactie op eerdere vragen, vroeg Bert Mateman tijdens het vragenuur om een standpunt van de wethouder hierin.

De wethouder gaf aan dat de Haartseweg een belangrijke ontsluitingsroute is voor de Haart en dat er drie recreatiebedrijven en diverse sportverenigingen rond dat stuk zijn gevestigd. Dat is voor het  college voldoende reden om af te wijken van het bestaande beleid.

Het Haarts Belang is erg verheugd met deze toezegging. Ze zullen de vinger aan de pols houden en toezien op een adequate uitvoering.