Toelichting op verlichting

SONY DSCBelangenvereniging Haarts Belang maakt zich sterk voor de leefbaarheid van de buurtschap in de ruimste zin van het woord. Jaarlijks wordt er overlegd met de gemeente om zo de ‘aandachtspunten’ voor de Haart te bespreken. Een van deze aandachtspunten is al jaren lang het verzoek voor het plaatsen van verlichting nabij het Loohuisbos.
In het gesprek dat Haarts Belang dit jaar en vorig jaar met Wethouder Luiten en de heer Sikking heeft gehad is dit punt aangekaart. Maar ook in het gesprek dat Haarts Belang in 2013 met de toenmalig verantwoordelijk wethouder Teeuwsen had en al veel jaren daarvoor heeft Haarts Belang dit punt aangekaart, maar tot nu toe nog zonder het gewenste resultaat.
Deze zomer is in de nacht van 15 op 16 augustus een meisje lastig gevallen op de Haartseweg nabij het Loohuisbos. Hiervan is aangifte gedaan bij de politie, die deze zaak onderzoekt.
Omdat al vaker meisjes zijn lastig gevallen vindt Haarts Belang het hoog tijd dit probleem breder onder de aandacht te brengen.
Dinsdag 13 oktober organiseerde de belangenvereniging vanaf 20.00 uur bij het Karpermeer een informatieavond met de titel “Toelichting op verlichting”. Voor deze avond werden raadsleden, fractievolgers en college leden uitgenodigd.
Na ontvangst met koffie werd aan de aanwezigen uitgelegd, dat Haarts Belang vindt dat het nu hoog tijd is om het eerste deel van de Haartseweg wordt verlicht. De belangenvereniging gaf aan blij te zijn met de reconstructie van de Haartseweg, door de aangebrachte fietsstroken is het voor de fietsers een stuk veiliger geworden.
Tegelijkertijd spreekt Haarts Belang de zorgen uit over de veiligheid in de avond en nacht van het eerste deel van de Haartseweg, omdat dit onverlicht is. Met name het deel langs het Loohuisbos is door de dichte begroeiing erg donker, en geeft daardoor bij de passerende fietsers een onveilig- en angstig gevoel.
Vervolgens werden de aanwezigen uitgenodigd om samen een eind langs de Haartsweg te lopen om zo ter plekke de situatie te bekijken. De deelnemers konden zo zelf ervaren, dat het gaat om een donker, onoverzichtelijk traject.
Teruggekomen bij het Karpermeer werd nog kort het probleem besproken. Haarts Belang gaf aan dat er allicht wel beleidsplannen, visies en rapporten zullen zijn, die aangeven, dat de gemeente Aalten in het buitengebied geen verlichting hoeft te plaatsen. Maar wanneer het gaat om leefbaarheid van het buitengebied, het ook gaat om veiligheid, het gevoel dat het veilig is.
Dagelijks maken fietsers gebruik van de Haartseweg, op weg naar school, het werk, het station, de sportvereniging, een bijbaantje enzovoort, ’s morgens heen en ’s avonds terug. In de tijd die er nu aankomt is dat vaak beide keren in het donker. Maar ook in de zomer wanneer de dagen langer zijn is het deel nabij het Loohuisbos donker en onoverzichtelijk en daardoor niet veilig.
Donderdag 8 oktober werd de uitnodiging voor deze informatieavond verstuurd, vrijdag werd bekend dat er dinsdagavond en donderdagavond weer een meisje is lastig gevallen. Wederom ter hoogte van het Loohuisbos. Ook hiervan is aangifte gedaan bij de politie.
Er wordt gevraagd om voldoende verlichting op dit traject,zodat nummerplaten te lezen zijnen een of andere zieke geest het niet in zijn hoofd haalt om hier rottigheid uit te halen.
Haarts Belang hoopt dat over dit al jaren aangekaarte probleem op korte termijn een beslissing genomen kan worden.