Samenvatting Domino-avond

19 november organiseerde Haarts Belang een Domino-avond in verenigingsgebouw De Ringkamp.
Dankzij de goede opkomst en de actieve deelname konden we met elkaar nadenken over de toekomst van onze buurtschap en de daarbij behorende thema’s.
Zoals toegezegd is hier een samenvatting van gemaakt en is deze per mail verstuurt naar die deelnemers die hun mailadres hiervoor hebben opgegeven. Het heeft enige tijd geduurd voor dat de samenvatting verstuurd kon worden, omdat deze samenvatting met de nodige zorgvuldigheid is gemaakt en Haarts Belang daarbij zijn opmerkingen en actiepunten heeft aangegeven.
Deze samenvatting is aan wethouder Ted Kok, die de inleiding van de Domino-avond verzorgde, aangereikt en met hem besproken. Momenteel zijn er geen actiepunten voor de gemeente, maar hiermee is de gemeente op de hoogte wat er in onze buurtschap speelt. De wethouder gaf aan dat de gemeente initiatieven van burgers toe juicht.
De belangenvereniging hoopt hiermee iedereen voldoende te informeren en verwacht nog een vervolg aan deze Domino-avond te geven.
Haarts Belang is blij met een actieve en betrokken buurtschap en nodigt de inwoners uit voor de ledenvergadering op 14 april a.s. in verenigingsgebouw De Ringkamp.

Hier kunt de Samenvatting Domino-avond inzien