17 maart herhalingscusus reanimatie inclusief AED training

Naar aanleiding van de informatieavond die Haarts Belang op 18 november jl. organiseerde over “Hartveiligwonen” en de aanmeldingen die er toen zijn binnengekomen voor het volgen van de basiscursus- en herhalingscursus worden nu de verschillende cursusavonden georganiseerd.

De afgelopen weken hebben tien cursisten met succes de basiscursus reanimatie inclusief AED training gevolgd. Dus weer tien mensen die zich kunnen aanmelden bij Hartveilig wonen.

Maandag 17 maart is de herhalingscusus gepland om 19.30 uur in De Ringkamp.

De cursus wordt gegeven door Stichting Reanimatie Achterhoek,  zij verzorgen een NRR gecertificeerde opleiding. Omdat de gemeente Aalten hiervoor geld beschikbaar heeft worden hiervoor aan de deelnemers geen cursuskosten berekend.

Per cursusavond kunnen maximaal 10 personen deelnemen, of er moet een extra instructeur geregeld worden, of er kan een extra avond gepland worden.

Diegene, die zich al hebben aangemeld voor deze cursus hebben ondertussen een uitnodiging ontvangen, ander belangstellenden voor deze herhalingscursus of de basiscursus kunnen zich aanmelden bij HaartsBelang. Zodat bekeken kan worden of er extra avonden georganiseerd kunnen worden, of dat deze cursisten op een andere locatie kunnen deelnemen.

Meer informatie over de cursussen vind je op; http://www.stichtingreanimatieachterhoek.nl/cursus.html
Aanmelden voor de basiscursus of de herhalingscursus kan via tel.: 06 29 24 37 02 of via mail; gerard.te.hennepe@planet.nl