Fietsoversteek N313 – Slaadreef gereed voor Zwarte Cross

fietsoversteek N313-slaadreefEr komt een officiële oversteek over de Hamelandroute ter hoogte van de Slaadreef voor fietsers en voetgangers. Na een moeizaam proces gaf de provincie Gelderland groen licht. Haarts Belang, Heurns Belang en de gemeente Aalten pleitten al jaren voor een oversteek op deze plek waar fietsers en wandelaars in groten getale illegaal en onveilig de Hamelandroute oversteken. Doordat beide belangenverenigingen zich bleven inzetten voor deze gewenste voorziening en door de inspanningen van verkeerskundige Gertjan Sikking van de gemeente Aalten is de provincie Gelderland overstag gegaan.
Nu is het dan zover, er is een plan gemaakt dat door de provincie Gelderland geaccepteerd is. Wel moet de gemeente de kosten dragen, die worden geraamd op € 58 000,- euro. Tijdens de raadsvergadering van 15 december is de raad akkoord gegaan met een kredietaanvraag.”

De aanbesteding van het werk is geweest. De firma Reef infra gaat de fietsoversteek realiseren. 8 juli 2016 wordt begonnen  met het werk en deze is voor de Zwarte Cross gereed. Er is enige verkeershinder doordat we de Hamelandroute een weekend moeten afsluiten om de deklaag te draaien.