DE HELE HAART BAKT!

Op donderdag 15 oktober start in de Ringkamp een nieuwe activiteit:
DE HELE HAART BAKT!
Het is de bedoeling om dit gebeuren 1x per 2 weken te organiseren en het duurt tot circa half april.
We starten om 14.00 uur en gaan dan meteen aan de slag. Als het baksel in de oven staat is er tijd voor koffie en/of thee en een onderonsje. Aan het eind van de middag, zo rond half 5, kan ieder zijn eigen bakkunst meenemen naar huis.
Deelname aan deze middag bedraagt €10,-.
Consumpties zijn voor eigen rekening.
Aanmelden kan bij Riekie Heersink via de mail: g.heersink@kpnplanet.nl
of tel: 474994
Daarna krijgt u bericht of u eventueel nog iets mee moet brengen aan materiaal.
Voor de ingrediënten wordt gezorgd .