3 juli 2018
Door Redactie

‘Wild Westen op ‘t Möllenveld

Vrijdag 6 juli is het schoolfeest van CBS ‘t Möllenveld. Het thema van dit schoolfeest is ‘Wild Westen’
‘s Ochtends bouwen de leerlingen een cowboy/indianendorp. U bent van harte welkom om deze te komen bewonderen.
Vanaf 13.00 uur is er een spelletjesmiddag. Ouders, opa’s en oma’s zijn van harte welkom. Zij worden uitgedaagd om het met de spelletjes tegen de kinderen op te nemen.
Om 15.00 uur is het einde van het schoolfeest.

23 mei 2018
Door Redactie

Haarts Fotocollectief drie keer op rij winnaar fotowedstrijd

Vanaf volgend jaar wedstrijd op de Haart

Gelezen in Aaltens Nieuws – Door Karin Stronks

DE HAART – Het Haarts Fotocol-lectief heeft voor de derde keer op rij de clubprijs van de regio-nale digitale fotowedstrijd van de Fotobond Gelderland Zuid voor amateurfotoclubs gewonnen. De Haartse fotoclub won met een serie van acht foto’s, in zwart-wit afgedrukt, met het thema ‘Eenzame schuurtjes in het landschap’. De foto’s zijn gemaakt door acht verschillende fotografen. De samenhang en de details van de aangeboden series werden beoordeeld door een driekoppige deskundige vakjury.

Bronzen camera
Het Haarts Fotocollectief is erg blij met deze bijzondere prestatie. Het is niet eerder voorgekomen dat een fotoclub drie keer achtereen de eerste prijs heeft gewonnen. Ronald Kobessen, voorzitter van de Haartse fotoclub,, zegt niet zonder trots: “We mogen de wisselbeker, de bronzen camera, nu houden. De clubprijs wil zeggen dat we met onze serie van acht foto’s van acht verschillende fotografen met één thema de eerste prijs in de wacht hebben gesleept. Twaalf fotoclubs deden mee met deze wedstrijd die werd georganiseerd door fotoclub Objectief uit Ede. Deze club heeft aangegeven te willen stoppen met het organiseren van deze wedstrijd en omdat wij nu drie keer op rij hebben gewonnen voelden we ons geroepen om de organisatie vanaf volgend jaar op ons te nemen. We zetten De Haart zo mooi op de kaart!”

Arnold Joost
Bij de regionale digitale fotowedstrijd mochten de deelnemende fotoclubs zelf het thema kiezen voor de serie van acht foto’s. Jeanette Mertens, bestuurslid van Haarts Fotocollectief, geeft aan: “We hebben samen het thema ‘eenzame schuurtjes in het landschap’ gekozen en besproken, onze achttien leden zijn allemaal met het thema aan het werk gegaan. Dat resulteerde in een aanbod van 45 foto’s die we hebben overgedragen aan een onafhankelijke persoon met verstand van zaken. Dit jaar heeft Arnold Joost onze foto’s bekeken, hij heeft de acht foto’s voor de fotowedstrijd geselecteerd.” Han Beernink, Haarts Fotocollectieflid, vervolgt: “Natuurlijk is het jammer als jouw foto er niet bij zit maar we waren het allemaal eens met de keuze en waardeerden de ‘scherpe blik’ van Arnold. Op deze manier hebben we het de voorgaande jaren ook gedaan en nu drie keer achter elkaar gewonnen!”

De Haart op de kaart
Alle ingezonden foto’s voor de regionale digitale fotowedstrijd werden ook afzonderlijk beoordeeld en besproken door de jury. “Fotoclub Helios uit Aalten heeft het individueel heel goed gedaan”, vertelt Ineke Nagel van Haarts Fotocollectief. Toon Lankamp: “Al onze foto’s zijn zwart/wit afgedrukt. We hebben ook op de details gelet, het randje om onze acht foto’s is exact hetzelfde. Dat benadrukt ook het feit dat de foto’s bij elkaar horen. De jury let ook op deze samenhang, deze details.” Volgend jaar neemt Haarts Fotocollectief de organisatie van de regionale digitale fotowedstrijd op zich. “De organiserende fotoclub stelt de vakjury samen, meestal zijn dat landelijk bekende fotografen. Dit jaar zaten Nelleke den Boon, Ad Witte en Jan Donders in de jury. Door het organiseren van deze fotowedstrijd zetten we de Haart mooi op de kaart”, aldus Ineke Nagel.

4 mei 2018
Door Oranjevereniging Ons Genoegen

Hart voor de Achterhoek

Hart voor de Achterhoek.

De Rabobank heeft een nieuw jaarlijks terugkerend initiatief waar elke vereniging aan mee kan doen. De naam van dit project: Hart voor de Achterhoek.

Als lid van Rabobank Noord en Oost Achterhoek mag je tijdens de actie stemmen op verenigingen en stichtingen die je een warm hart toedraagt.

De Ringkamp heeft zich hier ook voor aangemeld, voor nieuwe tafels. De tafels worden wekelijks gebruikt voor de verschillende activiteiten en de huidige tafel bladen zijn nu aan vervanging toe.

Oranje Vereniging Ons Genoegen heeft zich aangemeld voor een rolsteiger. Deze rolsteiger willen we gaan gebruiken voor het veiliger werken voor onze vrijwilligers tijdens de op- en afbouw en tijdens de activiteiten van de Oranje vereniging.

En daarom vragen we bij deze een ieder wie lid is van de Rabobank om op ons te stemmen. Je kunt je de stem uitbrengen tussen 22 mei en 6 juni a.s. via www.rabobank.nl/noa

4 mei 2018
Door Oranjevereniging Ons Genoegen

Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag organiseert  Oranje vereniging Ons Genoegen een dauw wandeltocht. Dit keer is de start vanaf JC Atlantic, Haartseweg 17. Er zijn verschillende routes uitgezet van 6,12 en 18 kilometer. Start is voor de 18 kilometer tussen 5.00 – 06.30 uur. Start is voor de 6 en 12 kilometer tussen 5.00 – 09.00 uur. Kosten van de wandel tocht € 5,- pp. incl. koffie/thee. Na afloop is er de gelegenheid om wat te eten.   Diegene wie niet wil wandelen, is ook van harte welkom bij Atlantic. Waar in de middag een record dag wordt gehouden. Deze recorddag begint om 13.30 uur.

11 april 2018
Door Redactie

Algemene Ledenvergadering van Haarts Belang op woensdag 11 april

Haarts Belang nodigt alle inwoners van de Haar uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 11 april  2018  om 20.00 uur in “De Ringkamp”
Agenda:
1.    Opening
2.    Notulen van de ledenvergadering op 20 april 2017
3.    Jaarverslag
4.    Financieel verslag door de penningmeester
5.    Kascontrole + benoeming nieuw kascontrolelid
6.    Bestuursverkiezing
Joke Klein Wolterink is aftredend en niet herkiesbaar
het bestuur stelt Ellen Kobus voor als nieuw bestuurslid
tegenkandidaten kunnen tot 24 uur voor aanvang van de vergadering
bij het bestuur worden voorgesteld
7.    Wat verder ter tafel komt;
woningbouw, glasvezel, asbestsanering, akkerrandenproject, enz
8.     Rondvraag
9.     Sluiting de vergadering van Haarts Belang

Na de pauze zal Jos Wessels een presentatie geven over de grenzen van de Haart. Jos Wessels uit Bredevoort doet al een aantal jaren onderzoek naar de geschiedenis van straten en monumenten in onze gemeente. Bij monumenten op De Haart kunt u denken aan boerderijen en de zondagsschool maar ook aan grensstenen. Ook bijzondere natuurgebieden als ‘t Loohuisbos, Beestmanbos en De Zoere neemt Jos mee in zijn onderzoek.
Het geheel zal resulteren in een boek dat zal verschijnen in het najaar van 2019.
Vanavond wil Jos graag zijn voorlopige bevindingen met ons delen, maar ook gebruik maken van onze kennis, zodat het boek uiteindelijk nog aan kwaliteit zal winnen. Het belooft een interessante avond te worden!

23 maart 2018
Door De Kaarters

Uitslagen kaarten 22 Maart 2018

kaarten4Uitslagen kaarten 22-3-2018

De kaartavond werd druk bezocht met 64 deelnemers , dit keer waren er extra prijzen beschikbaar gesteld door Steakhouse Vivaldi deze zijn gewonnen door Wouter Ebbers en Anniek Smees  en door Jan en Gerda Assink

Ook een extra prijs beschikbaar gesteld door Wassink te Winkel  hypotheken en financieel advies deze zijn gewonnen door Erwin en Appie Boomkamp

16 maart 2018
Door Redactie

Tijdelijke subsidieregeling om het verwijderen van asbestdaken en de sloop van overtollige bebouwing in het landelijk gebied te stimuleren

De gemeente Aalten heeft een tijdelijke subsidieregeling om het verwijderen van asbestdaken en de sloop van overtollige bebouwing in het landelijk gebied te stimuleren. Voor de uitvoering van deze regeling is maximaal € 100.000,- beschikbaar. Dit is tevens het subsidieplafond.
Openstelling
Vanaf 14 maart tot en met 31 juli 2018 kunnen eigenaren een aanvraag indienen voor een subsidiebijdrage voor het verwijderen van asbestdaken en /of sloop van bebouwing. De aanvragen worden behandeld op volgorde van de ontvangstdatum.
Wanneer het vastgestelde subsidieplafond vóór 31 juli 2018 is bereikt, worden daarop volgende aanvragen afgewezen. Deze aanvragen worden, op volgorde van ontvangst, bewaard in afwachting van nadere besluitvorming over beschikbaar stelling van budget door de gemeenteraad.
De regeling ligt ter inzage in het gemeentekantoor aan de Hofstraat 8 te Aalten en kan worden ingezien op de gemeentelijke website www.aalten.nl/stimuleringsregeling. Hier vindt u ook het aanvraagformulier.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum (0543) 49 33 33.

27 februari 2018
Door Redactie

Eva Joost voorleeskampioen

Eva Joost, voorleeskampioen

Eva Joost, voorleeskampioen

Tijdens de kwartfinale van de Nationale Voorleeswestrijd, zaterdag
24 februari, in de Bibliotheek in Aalten werd Eva Joost de voorleeskampioen.
Eva zit in groep 8 van CBS ‘t Möllenveld en las voor uit het boek ‘Buiten is het oorlog’. Eva gaat nu door naar de halve finale op 10 maart in Zutphen.

23 februari 2018
Door Redactie

10 en 11 maart Huiskamertoneel……………… “Tijdrimpels uit het verleden”

Haart – Een aantal jaren geleden is er voor gekozen om het voorjaarstoneel, dat voorheen altijd werd opgevoerd in de feesttent, welke dan voor het verenigingsgebouw “De Ringkamp”werd opgebouwd om te dopen naar “Huiskamertoneel”. In de grote zaal van “De Ringkamp” wordt dan het podium opgebouwd, honderd stoelen klaar gezet en wordt er op de zaterdagavond en een zondagmiddag een toneelstuk opgevoerd. De bezoekers zitten op korte afstand van het podium, waardoor ook de mimiek op de gezichten van de spelers extra goed te zien is. Een warm, knus gebeuren vandaar de benaming “huiskamertoneel.
Toneelvereniging “De Haort” is in november 2015 ontstaan door het samengaan van de toneelverenigingen Plato en Ons Genoegen. Na zes keer gezamenlijk met succes een openluchtspel opgevoerd te hebben en een aantal jaren ook al gezamenlijk stukken ingestudeerd en opgevoerd te hebben, achten de toneelverenigingen de tijd rijp om samen verder te gaan. In de eerste jaren bracht deze nieuwe vereniging  het toneelstuk “De zwarte hengst” en de blijspelen “Baokman en Baokman”  en “Koestukken 7″voor het voetlicht.
Voor het huiskamer toneel dat zaterdag 10 en zondag 11 maart wordt opgevoerd is gekozen voor het toneelstuk “Tijdrimpels uit het verleden”, geschreven door Rien Buunk en geregisseerd door Jeanine Vreeman.
Het stuk speelt zich af  in het huis van de familie Willemsen. Wilma en Harry zijn al dertig jaar heel gelukkig samen. Het enige wat hun zorgen baart is hun dochter Babette. Zij heeft een nierziekte die steeds erger wordt en waarvoor de dokters geen oplossing kunnen vinden. Een niertransplantatie lijkt de enige oplossing te zijn. Harry is zonder meer bereid een nier af te staan aan zijn dochter. En alhoewel er dagelijks transplantaties worden uitgevoerd is Wilma er op tegen en vind het veel te gevaarlijk.
Wanneer Wilma voor haar werk een paar dagen weg moet, gebeuren er dingen in huize Willemsen,
die alles alleen nog maar mysterieuzer maken en de nodige vragen oproepen. Maar wat zijn de antwoorden op deze vragen?

Een scene uit "Tijdrimpels uit het verleden"; mysterieuze zaken, waar helderheid in gegeven moet worden

Een scene uit “Tijdrimpels uit het verleden”; mysterieuze zaken, waar helderheid in gegeven moet worden

Het huiskamertoneel begint zaterdagavond om acht uur en zondagmiddag om twee uur. Beide keren is de zaal een half uur van tevoren open. Vanwege het beperkte aantal plaatsen zijn er kaarten in de voorverkoop te verkrijgen bij Boekhandel Messink & Prinsen en Tuincentrum en Hoveniersbedrijf De Bree, tijdens openingstijden. Ook zijn kaarten bij Installatie- en reparatiebedrijf Luiten verkrijgbaar en in verband met de beperkte openingstijden daar ook telefonisch te reserveren. De kaarten kosten € 7,50, inclusief een kop koffie of thee.