Ledenvergadering en Nieuwjaarsvisite

L

Op 1 februari houden wij de ledenvergaderingen van onze verenigingen. We beginnen om 20:00 uur met de ledenvergadering van Oranjevereniging Ons Genoegen aansluitend de ledenvergadering van De Ringkamp. Na afloop van de vergaderingen houden wij de jaarlijkse Nieuwjaarsvisite onder het genot van een hapje en een drankje.

Uitnodiging ledenvergadering Oranjevereniging Ons Genoegen

1.  Opening

2.  Jaarverslag en notulen

3.  Financieel overzicht

3a. Kascontrole

4.  Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar: Josien te Winkel.

Aftredend en niet herkiesbaar: Henk Hoornenborg.

Het bestuur stelt voor als nieuw bestuurslid: Roy Schutte

( tegenkandidaten kunnen tot een uur voor aanvang van de vergadering worden voorgesteld)

5. Mededelingen

6.  Evaluatie feesten

– suggesties voor het komende jaar:

(denk bijvoorbeeld aan evt. thema voor donderdagavond van het zomerfeest, Hemelvaartsdag, wagen versier wedstrijd etc.)

7.  Sluiting

Uitnodiging ledenvergadering De Ringkamp

1.  Opening

2.  Jaarverslag en notulen

3.  Financieel overzicht  

3a. Kascontrole  

3b. Nieuwe kascommissie

4. Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar: Hedwig Harmsen en Gerwin Ebbers

Aftredend en niet herkiesbaar: Ronnie Assink, Jacqueline Ruessink en Hanneke Wensink

Het bestuur stelt voor als nieuw bestuursleden: Marian Langeler, Herwin Assink en en Björn Essink.

( tegenkandidaten kunnen tot een uur voor de vergadering worden voorgesteld)

5.  Evaluatie gebruik van het gebouw en de activiteiten

6.  Mededelingen; plannen voor aanbouw

7.  Rondvraag

8.  Sluiting