Spoorwegovergang Kleuverspad opgeheven

Burgemeester en wethouders leggen een voorstel voor aan de gemeenteraad om de onbewaakte spoorwegovergangen in de Groot Heinenweg in Lintelo en het Kleuverspad op de Haart af te sluiten voor al het verkeer. Daarna zijn er alleen nog beveiligde spoorwegovergangen in de spoorverbinding tussen Winterswijk en Aalten en Varsseveld en Aalten. De spoorwegovergang in het Kleuverspad wordt pas afgesloten als er een parallelweg voor fietsers en wandelaars van het Kleuverspad naar de niet ver weg gelegen bewaakte overgang in de Stationsweg is aangelegd. Daardoor is de omweg niet al te groot voor passanten.

Al snel afsluiting met betonblokken van overweg Groot Heinenweg
Net als andere gemeenten met onbewaakte spoorwegovergangen heeft de gemeente Aalten samen met ProRail en de provincie Gelderland al eerder de intentie uitgesproken om de spoorwegovergangen af te sluiten. Daarover is vanaf 2017 overleg gevoerd met omwonenden, landbouwers en andere betrokkenen. Dat heeft er toe geleid dat nu het besluit kan worden genomen om de twee onbewaakte spoorwegovergangen aan de openbaarheid te ontrekken. Met grondgebruikers bij de overgang in de Groot Heinenweg is overeenstemming bereikt over kavelruil, zodat niemand meer gebruik hoeft te maken van de overgang. Voor wandelaars zijn er twee andere spoorwegovergangen nabij. Zodra de kavelruil definitief is gerealiseerd zal de gemeente de overgang al afsluiten met betonblokken. ProRail realiseert in het voorjaar van 2020 de definitieve afsluiting.

Overgang Kleuverspad in de zomer van 2020 definitief afgesloten
De verwachting is dat spoorwegovergang in het Kleuverspad medio 2020 afgesloten kan worden. Over de parallelweg richting Stationsweg is al wel met omwonenden en andere betrokkenen gesproken, maar een definitief ontwerp moet nog gepresenteerd worden. Als alle betrokkenen daarmee kunnen instemmen wordt de bestemmingsplanprocedure gestart. Verwacht wordt dat die procedure in het voorjaar van 2020 is afgerond. Daarna kan de aanleg van de parallelweg meteen uitgevoerd worden. De gemeenteraad wordt gevraagd al wel in te stemmen met het besluit om de twee overwegen nu al aan de openbaarheid te ontrekken. In tegenstelling tot in buurgemeente Winterswijk is in Aalten weinig rumoer ontstaan over de afsluiten van de onbewaakte spoorwegen. Achter de schermen is echter veel overleg gevoerd met de betrokkenen om een groot draagvlak te krijgen. De kosten voor de kavelruil en de parallelweg bedragen ruim 300.000 euro. De gemeente betaald 25% van de kosten. De rest wordt betaald door de Provincie Gelderland en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

(Bron: www.aaltenvooruit.nl/nieuws / Door Bernhard Harfsterkamp)