Algemene Ledenvergadering van Haarts Belang op woensdag 11 april

Haarts Belang nodigt alle inwoners van de Haar uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 11 april  2018  om 20.00 uur in “De Ringkamp”
Agenda:
1.    Opening
2.    Notulen van de ledenvergadering op 20 april 2017
3.    Jaarverslag
4.    Financieel verslag door de penningmeester
5.    Kascontrole + benoeming nieuw kascontrolelid
6.    Bestuursverkiezing
Joke Klein Wolterink is aftredend en niet herkiesbaar
het bestuur stelt Ellen Kobus voor als nieuw bestuurslid
tegenkandidaten kunnen tot 24 uur voor aanvang van de vergadering
bij het bestuur worden voorgesteld
7.    Wat verder ter tafel komt;
woningbouw, glasvezel, asbestsanering, akkerrandenproject, enz
8.     Rondvraag
9.     Sluiting de vergadering van Haarts Belang

Na de pauze zal Jos Wessels een presentatie geven over de grenzen van de Haart. Jos Wessels uit Bredevoort doet al een aantal jaren onderzoek naar de geschiedenis van straten en monumenten in onze gemeente. Bij monumenten op De Haart kunt u denken aan boerderijen en de zondagsschool maar ook aan grensstenen. Ook bijzondere natuurgebieden als ‘t Loohuisbos, Beestmanbos en De Zoere neemt Jos mee in zijn onderzoek.
Het geheel zal resulteren in een boek dat zal verschijnen in het najaar van 2019.
Vanavond wil Jos graag zijn voorlopige bevindingen met ons delen, maar ook gebruik maken van onze kennis, zodat het boek uiteindelijk nog aan kwaliteit zal winnen. Het belooft een interessante avond te worden!