Organisatie-subsidie

De penningmeesters kunnen aan de slag. Op 22 september heeft de Gemeenteraad van de gemeente Aalten de nieuwe subsidieregels voor de komende vier jaar weer vastgesteld. Organisaties en verenigingen die aan de voorwaarden voldoen kunnen een aanvraag indienen, voor onder andere de organisatiesubsidie (voorheen waarderingssubsidie). De organisatiesubsidie is een vast bedrag per organisatie, waarbij voor actieve jeugdleden nog een extra bedrag van € 5,- per jeugdlid beschikbaar is. Enkele criteria zijn:

  • Het moet een rechtspersoon zijn (vereniging/stichting)
  • Zelfredzaamheid, leefbaarheid en/of participatie van burgers bevorderen
  • Activiteiten moeten geen winst oogmerk hebben
  • de organisatie moet minimaal één jaar actief zijn
  • Actief ledenbestand van minimaal 20 personen

De aanvraag termijn loopt tot 1 november 2015.