ToneelverEENiging

jacqueline-0936Maandag 21 september werd om 20.00 uur door toneelvereniging Plato en toneelvereniging Ons Genoegen eerst apart vergadert, om beide verenigingen op te heffen. Waarna om 20.30 gezamenlijk de oprichtingsvergadering van de nieuwe toneelvereniging werd gehouden.
Na zes keer met succes samen het openluchtspel opgevoerd te hebben en ook de laatste jaren al gezamenlijk toneelstukken op te voeren vonden de leden van beide vereniging de tijd rijp om de toneelverenigingen samen te voegen. Na de voorbereiding van het interim-bestuur werd tijdens de oprichtingsvergadering door de aanwezig leden een geheel nieuw bestuur gekozen.
Het bestuur kan aan de slag met de statuten van, en een naam voor de vereniging, om daarna de vereniging in te schrijven bij de K.v.k.
De leescommissie van voorheen blijft in functie en is al volop aan de slag om stukken voor het komende jaar uit te zoeken, die onder andere opgevoerd zullen worden tijdens het huiskamertoneel in het voor jaar en tijdens het zomerfeest.