Cursus hoogstamfruit snoeien januari 2015

Photo06_1organisatie: gemeente Aalten i.s.m. Bert Kämink tuin & landschapsinrichting en PAN
Datum: theorieavond: dinsdag 6 januari gebouw de Ringkamp Huiskermatedijk Aalten, aanvang 20.00 uur
Praktijkdag: zaterdag 10 januari
Cursusleiding : Bert Kämink Aalten
Opgave deelname Bert Kämink of Anouk Richters
kosten : 15,- p.p
Aantal deelnemers maximaal 10, bij veel belangstelling zal een tweede cursus worden georganiseerd.
Info cursusleiding: Bert Kämink heeft samen met zijn partner Anouk Richters een bedrijf voor tuin & landschapsinrichting. Bert heeft in het verleden meerdere snoeicursussen gegeven en is secretaris van de fruitgroep Achterhoek. Voor verdere info zie eventueel onze website www.bertkamink.nl
Hoogstamfruit staat de laatste jaren weer sterk in de belangstelling. Er is veel aandacht voor in buitenbladen en ook van rijkswege is op diverse manieren getracht de aanplant van hoogstamfruit in het buitengebied te stimuleren. Ook de gemeente Aalten stimuleert de aanplant van nieuwe hoogstamboomgaarden middels een subsidie regeling. Daarnaast heeft de gemeente gemeend om inwoners van het buitengebied van Aalten en Dinxperlo de mogelijkheid te bieden om een cursus te volgen over het snoeien en verzorgen van een hoogstam boomgaard.. Dankzij een subsidieregeling van de provincie Gelderland en een cofinanciering van de gemeente Aalten kan een ieder uit het buitengebied van Aalten – Dinxperlo, voor een zeer geringe eigen bijdrage deze cursus, die bestaat uit een avond theorie en een zaterdag praktijk, volgen.
Vele oude en nieuwe buitengebied bewoners hebben tegenwoordig weer een boomgaard aangeplant of zijn tot het besef gekomen dat hun erf niet zou wezen wat het is zonder die oude fruitbomen.
Doordat echter in de jaren na de tweede wereldoorlog de belangstelling voor eigen hoogstamfruit steeds verder is af is genomen is ook de kennis hoe deze bomen te onderhouden en snoeien veelal verdwenen.
De belangstelling is inmiddels terug, nu de kennis nog.
De gemeente Aalten organiseert daarom een cursus hoogstamfruit snoeien met een theorieavond en een praktijkdag.
Op de theorie avond is er vooral aandacht voor het snoeien maar ook voor andere zaken als: soortkeuze de aanschaf van het plantmateriaal en het planten. Verder het vormen van de jonge boom van de verschillende soorten fruit, snoeiregels en tijdstip van snoeien. Ook is er aandacht voor het snoeien van de oude boom, veilig werken, en onderhoud van de boomgaard.
De cursus is bedoeld voor de particulier en hobbyist die zijn kennis wil uitbreiden om zo lang van een eigen boomgaard te kunnen genieten en geschikt voor zowel beginners als gevorderden.
Bert Kämink, Tel: 0543-565304, Email: bertkamink@hetnet.nl