Goede opkomst bij Dominoavond

Woensdag 19 november organiseerde Haarts Belang een “Domino-avond” in verenigingsgebouw De Ringkamp. Een avond om met elkaar na te denken over de toekomst van de buurtschap; wat zijn bedreigingen en beperkingen en wat juist weer kans en mogelijkheden. Ongeveer zestig ge├»nteresseerden bezochten deze avond. Wethouder Ted Kok verzorgde de inleiding van deze avond en gaf aan een avond als deze een goed initiatief te vinden, passend bij deze tijd, participatie van de bewoners. Ook gaf hij aan dat er niet te bekrompen gedacht moest worden, omdat er voor bepaalde plannen geen geld zou zijn en dat hij benieuwd was naar de uitkomst van deze avond.
Ewoud van der Leij was door Haarts Belang gevraagd of hij wilde bijdragen aan de organisatie van deze avond. Hij leidde deze avond alles in goed banen. Kort vertelde hij wat programma was van deze avond. Hierna werden de aanwezigen in zes verschillende groepen gedeeld en werd per groep een thema besproken. De thema’s welke betrekking hebben op de leefbaarheid op de Haart zijn; Zorg & welzijn, Glasvezel, Woningbouw, Hobbies en vrije tijd, Werk en School, Vergrijzing en verjonging(krimp). Deze thema’s werden per groep besproken, waarna de uitkomsten hiervan aan alle aanwezigen werden gepresenteerd.
De uitkomsten worden uitgewerkt en aan de aanwezigen teruggekoppeld. Dominoavond in de Ringkamp