Glasvezel ook in het buitengebeid

Natuurlijk is het vervelend; dan heb je een snelle computer gekocht maar er is nog steeds dat trage internet. Snel internetten is daarom niet alleen belangrijk voor de economische bedrijvigheid maar meer nog voor de leefbaarheid in ons buitengebied. Provincie Gelderland pleit daarom voor een regio dekkend glasvezelnetwerk in het buitengebied en heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld.
De gezamenlijke belangenverenigingen in de gemeente Aalten ondersteunen dit plan van harte. Om het niet alleen bij plannen te laten is de Werkgroep Breedband Buitengebied Aalten opgericht. Van elke belangenvereniging zit een afgevaardigde in deze werkgroep. Daarnaast krijgt de werkgroep, daar waar nodig, input van de gemeente Aalten.
De werkgroep stelt zicht ten doel om de inwoners van de betreffende gebieden op de hoogte te brengen van deze ontwikkelingen. Door het verspreiden van nieuwsbrieven, de website WBBA.nl en facebookpagina wil de werkgroep de inwoners zo goed mogelijk informeren. In november worden drie informatieavonden georganiseerd, waar men uitleg krijgt en waar vragen beantwoord worden.