Gevaarlijke situatie

Afgelopen jaar zijn in de gemeente Aalten veel “overbodige” verkeersborden verwijderd. Haarts Belang heeft in een overleg met de wethouder en de betreffende ambtenaar aan gegeven dat dit in de ogen van Haarts Belang te rigoureus is gebeurd. Hierbij is verwezen naar het kruispunt Huiskermatedijk – Kroondijk en het Kruispunt Kiefteweg – Legtersdijk. Afgesproken is dat Haarts Belang de onveilige situaties gaat bundelen en deze door speelt aan de gemeente. Wanneer u een gevaarlijke situatie weet wilt u deze dan doorspelen naar Haarts Belang via haartsbelang@www.haart-info.nl of aan een van de bestuursleden. Haarts Belang gaat deze gevaarlijke situaties bij de gemeente onder de aandacht brengen, zodat er passende maatregelen getroffen kunnen worden