Huishoudelijk reglement Haarts Belang

Tijdens de ledenvergadering van 3 april 2014 heeft het bestuur een voorstel gedaan om het huishoudelijk reglement aan te passen. De belangrijkste wijziging betrof het vastleggen van de maximale zittingsperiode van bestuurders. Deze is nu 12 jaar geworden.

Daarnaast is het huishoudelijk reglement wat ingekort en aangepast aan de werkwijze van de vereniging. Op verzoek van de ledenvergadering van 3 april is de bevoegdheid van de penningmeester beperkt. Bij het aangaan van verplichtingen of betalingen boven de € 500 is toestemming nodig van de andere bestuurders.

Met het aangepaste huishoudelijk reglement verwacht het Haarts Belang weer jaren vooruit te kunnen.

Klik op de volgende link voor het inzien van het   Huishoudelijk reglement Haarts Belang